တရား မ၀င္ အမ်ိဳးသား ႀကီး ရွည္ လိမ္းေ ဆး ေရာင္းခ်သူ ကို ဖမ္းဆီး

ေဆး ဝါးမွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရိွ ေသာ ေဖေဇာ္ဂ်ီအမ်ိဳးသား(အထူး)ၾကီးရွည္လိမ္းေဆး မ်ားထုတ္လုပ္သူႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ႔သူ အားဖမ္းဆီးအမႈဖြင့္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးျမန္ေအာင္ျမိဳ႕အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္ရံံုးလမ္းေရႊလမင္းအဂၤလိပ္-ျမန္မာ ေဆးဆိုင္မွ ေဖေဇာ္ဂ်ီအမ်ိဳးသား(အထူး)ၾကီးရွည္ လိမ္းေဆးဘူးမ်ားဖမ္းမိခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာျမန္ေအာင္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕မရဲစခန္းနယ္ထိန္း တာဝန္ခံဒုရဲအုပ္ေအာင္ေဇာ္လတ္သည္ၾသဂုတ္ လ ၂၄ ရက္ေန႔ ၂၃း၃၀ အခ်ိန္နယ္ထိန္းရံုးလုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေဇာ္ဂ်ီျမန္မာ တိုင္းရင္း

ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွကုန္အမွတ္တံဆိပ္မူပိုင္ခြင့္အမွတ္4/19860(12.12.2014) မွတ္ပံုတင္အမွတ္ TMR 013332(1120)ေဇာ္ဂ်ီ လက္စြဲအမည္ျဖင့္အားတိုးေဆးထုတ္လုပ္ေရာင္း

ခ်သူ ဦးရာဇာေအာင္ျမရတနာ(၆)လမ္းေျမာက္ဥ ကၠလာပျမိဳ႕နယ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးေနထိုင္ သူေရာက္ရိွလာျပီး ၎၏ေဇာ္ဂ်ီလက္စြဲကုန္အ မွတ္တံဆိပ္အားဆင္တူယိုးမားယူ၍ ေဖေဇာ္ဂ်ီ

အမ်ိဳးသား(အထူး)ၾကီးရွည္လိမ္းေဆးမ်ားအား OnlineFace Book Page ေပါ ္တင္ျပီးျမန္မာႏိူင္ ငံအႏွံ႔အျပားသို႔ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းသိရိွရသျဖင့္ လိုက္လံစံုစမ္းခဲ႔ရာ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕အမွတ္(၁)ရပ္

ကြက္ရံုးလမ္း ကိုမင္းမင္း၏ ေရႊလမင္း (အဂၤလိပ္-ျမန္မာ)ေဆးဆိုင္မွေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းသိရိွရ၍ လိုက္လံရွာေဖြစစ္ေဆးေပးပါရန္သတင္းေပးခ်က္ အရ သက္ေသ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

မွဴးဦးခိုင္ေအာင္မိုး ရာအိမ္မွဴးဦးေအာင္ခိုင္ဗိုလ္တို႔ ႏွင့္အတူ မင္းမင္း(ခ)ရုမင္း(၄၅)ႏွစ္ပရိကၡရာလမ္း အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ေနထိုင္သူ၏ေဆးဆိုင္အားဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာဆိုင္အတြင္းမွေဆးဝါးမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရိွေသာ #ေဖေဇာ္ဂ်ီ#အမ်ိဳးသား(အ ထူး)ၾကီးရွည္(၆)ဘူး *ေဖေဇာ္ဂ်ီ*တံဆိပ္ပါစကၠဴ အပိုင္းအစမ်ားအားရွာေဖြေတြ႔ရိွရျပီးဆိုင္ခ်င္းကပ္ လ်ွက္တြင္ အလင္းသစ္ SellerCenter အမည္ ျဖင့္ OnLine မွပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္ဖြင့္

လွစ္ထားသူ တင္ေမာင္ဝင္း (၁၉)ႏွစ္အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕ေနသူမွ(PhayZaw GiOnline Shooping အေကာင့္ျဖင့္၎ MaiTinMgWin(ဘုဂလန္႔ငတင္)အေကာင့္ျဖင့္၎On LineFaceBookPageတြင္ေၾကာ္ျငာျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္းသိရိွရေၾကာင္း။၎ထံမွ OnLineShooppingျပဳလုပ္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္

ဆင္းကဒ္09———ပါMi တံဆိပ္အျပာေရာင္လက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လံုး ဆင္းကဒ္09——-ပါ ipadတံဆိပ္ခဲေရာင္ဖုန္းတစ္လံုးတို႔အားသက္ေသအမွတ္(၁)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးခိုင္ေအာင္မိုးပါအဖြဲ႔ဝင္ မ်ားေရွ့ေမွာက္တြင္ရွာေဖြပံုစံေရးသြင္းသိမ္းဆည္း ထားျပီးေဆးဝါးမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရိွေသာေဆး ဝါးမ်ားအားထုတ္လုပ္သူ မင္းမင္း ႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ခဲ႔သူတင္ေမာင္ဝင္းတို႔အားျမန္ေအာင္

ျမိဳ႕မရဲစခန္းမွ(ပ)၁၀၆၁/၁၉ ၂၀၁၄ခုႏွစ္အမ်ိဳး သားေဆးဝါးဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္အမႈေရးဖြင့္ထား ရိွေၾကာင္း အမႈအား ဒုရဲအုပ္ထြန္းလင္းေအာင္ မွ အမႈစစ္အျဖစ္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမိဳ႕မရဲစခန္းမွသိရသည္။

Credit- ျမန္ေအာင္သားတို႔ဆံုဆည္းရာ