ကေလးငယ္ေလး ရဲ့ အိပ္ မက္ အရ ရွာေဖြရာ မွ ေရွးေဟာင္း ဘုရား ဆင္းတုေတာ္မ်ား ေတြ႕ရွိ

တ နသာရႌတိုင္း ၿမိတ္ခရိုင္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ကၽြဲခရန္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ကမာေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ 6.6.2020 ရက္ေန႔တြင္ ကမာေခ်ာင္းရြာတြင္ေနထိုင္ေသာခေလးငယ္တစ္ဦးမွာ

အိပ္မက္ရလို႔ေတာထဲကိုသြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ပါတယ္ အဆိုပါေနရာတြင္ ေရွးေခတ္ကလို႔ဆိုနိုင္တဲ့ဘုရားမ်ားေပၚထြက္ေနရာ ေတြ႕ရသည့္

ခေလးငယ္ဟာ ျမင္ေတြ႕ရေသာဘုရား ၂ ဆူကိုအိမ္သို႔အရင္ပင့္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ က်န္ ၁၂ ဆူကိုျပန္လည္သြားေရာက္ပင့္ေဆာင္ခဲသည္။

ယခုအခါမွာပင့္ေဆာင္လာေသာဘုရားမ်ားကိုခေလးငယ္၏ေနအိမ္တြင္ထားရွိခဲပါသည္ ခေလးငယ္ဟာေနာက္ဘုရားမ်ားကိုလဲျပန္လည္တူးေဖာ္ေပးဦးမည္လို႔ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဘုရားဖူမ်ားလဲသြားေရာက္ဖူးေမၽွာ္နိုင္ပါေၾကာင္းအသိေပးနိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။