လမ္းေ ပၚ မွာ သပိတ္တစ္လုံး ႏွင့္ ဆြမ္းခ်ိဳင့္ တစ္ လုံး ခ်ထား တာေတြ႕ လို႔ ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးကို ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ . . .

စစ္ကိုင္း တိုင္း တစ္ေနရာ လမ္းေပၚမွာ သပိတ္တစ္လုံးႏွင့္ ဆြမ္းခ်ိဳင့္ တစ္လုံးခ်ထားတာေတြ႕တယ္။

ဘယ္ သူမွလည္း မေစခိုင္း၊ ဘာအဖိုးအခမွလည္း မရဘဲ ရဟန္းတစ္ပါး က သူဆြမ္းခံႂကြခ်ိန္မွာ မိုးေရႏွင့္ လမ္းေတြၿပိဳက်ေနတာ ခရီးသြားေတြ အႏၲရာယ္ျဖစ္မွာစိုးလို႔ဆိုၿပီး ေပါက္တူးတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ လမ္းျပင္ေနေလရဲ႕။

ကားေပၚကဆင္းၿပီး ေလွ်ာက္သင့္တာေလွ်ာက္၊ လုပ္သင့္တာ လုပ္ၿပီးေတာ့ “တကာႀကီး၊ ဦးဇင္းမ်က္ႏွာပုံႏွင့္ ဘြဲ႕ကိုေတာ့ မတင္ႏွင့္ေနာ္၊ သံဃာေတာ္ေတြအားလုံး ဒီလိုလုပ္တတ္ၾကပါတယ္လို႔ပဲ မမွတ္သညာျပဳၾကပါေစ” တဲ့။

ေစာေစာက လမ္းမွာ အမႈိက္ရွင္းေနတဲ့ ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါး ကိုလည္း ကိုယ္ႏွင့္ အတူပါလာတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္က ဝတၳဳေငြဆင္းလႉတာကို “ဒကာမႀကီး လႉခ်င္ရင္ ေရွ႕ဂိတ္နားကေက်ာင္းမွာပဲ သံဃိက ရည္မွန္းၿပီးလႉခဲ့လိုက္ေတာ့” တဲ့။

ဘုရားသားေတာ္ မ်ားဟာ သံသရာက လြတ္ေျမာက္ တဲ့လမ္းကို ေဖာ္ထုတ္ျပသာတာသာမက ပကတိ ေလာကမွာ ပိတ္ဆို႔ေနတဲ့ လမ္းေတြကိုပါ ေျဖာင့္ျဖဴးဖို႔ဝါယမစိုက္ထုတ္ေတာ္မူၾကတာပါလား ဆိုတဲ့ၾကည္ညိဳစိတ္ေလးကိုေတာ့ မွ်ေဝလိုက္ပါရေစ။

Aye NeWin