ျမန္မာ နဲ႔ ထိစပ္ေန တဲ့ ေကာ့ဘ ဇားခရုိင္ ကုိ ကုိဗစ္အနီေရာင္ဇုန္အျဖစ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေၾကညာ

ရ ခိုင္ျပည္နယ္အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကပ္ရပ္တည္ရွိေသာ ေကာ့စ္ဘဇားခရိုင္ကို ဘဂၤလာေဒ့ရွ္နိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အနီေရာင္ ( Red Zone) အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

အဆုိပါ သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္းသည္ ေကာ့စ္ဘဇား (ဖေလာင္းခ်ိတ္) ခရိုင္တစ္ခုတည္းအတြင္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂ဝ ေသဆုံးၿပီး လူေပါင္း ၈၉ဝ တြင္ ကူးစက္ခံရၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ ၁ဝ ခုႏွင့္ ေနရာအမ်ားအျပားကိုလည္း ၁၄ ရက္ၾကာ ေလာ့ေဒါင္းခ်လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။

အနီေရာင္ဇုန္ကုိ လံုးဝ ပိတ္ထားလုိက္ၿပီး မည္သူတစ္ေယာက္မွ ဝင္ထြက္သြားလာခြင့္ မရွိေစစရလုိ႔ အမိန္႔ထုတ္ထားပါတယ္။ အစားအစာႏွင့္ေဆးဝါးမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားမွ ဝင္ေငြနိမ့္ပါးသူမ်ားအား ျဖန္႔ေဝေပးသြားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ေကာ္မရွင္နာက ဆိုပါတယ္။

ေကာ့စ္ဘဇားခရိုင္အတြင္း ဒုကၡသည္ စခန္း ၃၄ ခုရွိၿပီး လူေပါင္း ၃ဝ ကူးစက္ခံထားရကာ တစ္ဦးေသဆုံးသြားတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္နိုင္ငံတြင္ ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းထိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၈၁၁ ဦး၊ ေရာဂါကူးစက္ခံထားရသူ ၆ဝ၃၉၁ ဦး ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။