ရန္ကုန္ က လူေတြ YBS မစီး ဘဲ ပုိက္ဆံ အကုန္ခံၿပီး တကၠ စီ စီးရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း

ျပည္ သူ႔ သြားလာေရး လမ္းေၾကာင္းေတြ (public Transports) ေတြမွာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ၄ရပ္ ရွိတတ္တယ္။

(၁) လုံၿခဳံဖို႔၊ (၂) တြက္ေခ်ကိုက္ဖို႔၊ (၃) သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ဖို႔၊ (၄) (က်န္တဲ့ အေရးေတြနဲ႔) သဟဇာတ ျဖစ္ဖို႔

(၁) လုံၿခဳံဖို႔ ဆိုရာမွာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈေတြ accidents ေလ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းဖို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ (၂) တြက္ေခ်ကိုက္ဖို႔ ဆိုတာမွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြ သက္သာဖို႔၊ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ service provider ေရာ၊ စီးနင္းသူ ျပည္သူေရာ စီးပြားေရး တြက္ေခ်ကိုက္ဖို႔၊ ခရီးသြားလာမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္အရတြက္ေခ်ကိုက္ဖို႔ ဆိုတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

(၃) သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ဖို႔ ဆိုတာက ဆူညံမႈ ေလ်ာ့ခ်တာ၊ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့ခ်တာ၊ ဖန္လုံအိမ္ ဓာတ္ေငြ႕ေလ်ာ့ခ်တာ၊ စတာေတြ အမ်ားႀကီးပါပါတယ္။ (၄) သဟဇာတ ျဖစ္ဖို႔ ဆိုတာ တျခား လူထု သြားလာေရး လမ္းေၾကာင္းေတြအျပင္ မူဝါဒေတြနဲ႔ပါ သဟဇာတ ျဖစ္ဖို႔ပါ။

ရန္ကုန္ YBS ဟာ မထသရဲ႕ ႐ိုင္းစိုင္းမႈ၊ ျပည္သူအဆင္မေျပ ျဖစ္မႈေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔ လုပ္ခဲ့တာ ဆိုေပမယ့္ အေလာတႀကီးေျပာင္းခဲ့တာ၊ အဆင္သင့္ မျဖစ္ခဲ့တာေတြ အျပင္ လူေဟာင္းေတြကေန မခြာႏိုင္တာ၊ ကိုယ္ရကိုယ္ယူ စနစ္ကို မတိုက္ဖ်က္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ဘူးေျပာရင္ တခ်ိဳ႕ေလာ္ဘီေတြက လာဆဲၾကပါတယ္။ မတတ္ႏိုင္ပါ။

YBS စေျပာင္းတုန္းက ျပည္သူ ကူညီတဲ့အင္အားဟာ ေၾကာက္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သုံးလအတြင္းလို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ ကတ္စနစ္ ျဖစ္မျဖစ္၊ အခု ျပည္သူ ကတ္ေတြနဲ႔ စီးေနရ မေနရ၊ စီးရၿပီဆိုရင္ ကားစီးသူ ဆယ္ေယာက္မွာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ကတ္သုံးေနၿပီလဲ ဆိုတဲ့ အင္ဒီေကတာနဲ႔ ခ်ိန္ၾကည့္ပါ။ YBS ကားႀကီး အဲကြန္းေအးလိုက္တာ ဆိုတာ ေျပာမယ့္အစား သြားလိုရာကို အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္အတြင္း ေရာက္သလဲ၊ လူတေယာက္ ပ်မ္းမွ် ကားေစာင့္ခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္လဲနဲ႔ ခ်ိန္ၾကည့္ပါ။

ရန္ကုန္မွာ ကားနဲ႔ ခရီးသြားသူ ပ်မ္းမွ် ၄ သိန္း ၇ ေသာင္းရွိတယ္။ ေလးသိန္းပဲထားပါ။ လူတေယာက္ကို တေန႔ တနာရီ ေနာက္က်ရင္ နာရီေလးသိန္း ရွိတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ ႏွစ္ ရွိတယ္။ တရက္ ပ်မ္းမွ် လုပ္ခ ၄၈၀၀ နဲ႔ တြက္ရင္ သိန္းေပါင္း ၇၉၀ ဆုံးရႈံးေနရတယ္။ ဒါ လူတေယာက္ တနာရီ ေနာက္က်တာနဲ႔ တြက္ၾကည့္တာပါ။ အမ်ားျပည္သူ လုံၿခဳံမႈ၊ စီးပြားေရး တြက္ေခ်ကိုက္မႈေတြနဲ႔ တြက္ၾကည့္ပါ။

ဘတ္စကားမစီးပဲ ဘာလို႔ တက္စ္စီ စီးၾကသလဲ။ ေငြ ၂၀၀ နဲ႔ သုံးေလးေထာင္ ဘာလို႔ လဲၾကသလဲ။ အေျဖက ဘာ့ေၾကာင့္လဲ?

သကၠမုိးညဳိ