ဘတ္ ဂ်က္ဆို တာ စားဖို႔ဝါးဖို႔ ခင္းက်င္းေပးထားတဲ့ ဘူေဖး မ ဟုတ္

ဘတ္ဂ် က္ဆိုတာ စားဖို႔ဝါးဖို႔ ခင္းက်င္းေပးထားတဲ့ ဘူေဖး မဟုတ္ဘူးလို႔ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က ဒီေန႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ ဇြန္လ (၅) ရက္ေန႔ျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးအေပၚအစည္းအေဝး ဘ႑ာေငြရသုံးခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) ေဆြးေႏြးခ်ိန္မွာ အဲဒီလိုေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါစကားလုံးသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ျဖန႔္ေဝေပးထားေသာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြ ရသုံးခန႔္မွန္းေျခ ေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘတ္ဂ်က္ဆိုတာ စားဖို႔ဝါးဖို႔ ခင္းက်င္းေပးထားတဲ့ ဘူေဖးမဟုတ္ပါဘူး။ အခြန္ေဆာင္ျပည္သူေတြရဲ႕ ေခြၽးနည္းစာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေလအလြင့္မရွိေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ အက်ိဳးရွိရွိ သုံးစြဲၾကဖို႔လိုတယ္” လို႔ ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာပါတယ္။

ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံသည့္ ေနရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ႏႈန္းထားတြက္ခ်က္မႈမ်ားသည္ ျပင္ပေပါက္ေစ်းႏွင့္ မဆီေလ်ာ္ျခင္း ၊ လက္ရွိေစ်းေပါက္ေစ်းႏွင့္ ကြာ ျခားေနျခင္း ၊ လက္ရွိေျမျပင္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ကြာျခားေနျခင္း ၊ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ၂ဆ၊ ၃ဆ ပိုမိုေတာင္းခံေနျခင္းစသည့္ ကိစၥမ်ားကို ဦးေနဘုန္းလတ္က ေဝဖန္ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

“လမ္းတလမ္းဆိုရင္ အလယ္မွာ ကားသြားမယ့္လမ္းရွိမယ္။ စက္ဘီးဇုန္ရွိမယ္။ ကားပါကင္ဇုန္ရွိမယ္။ Green Area ရွိမယ္။ ဆိုလိုတာက လမ္းေတြအားလုံးကို ဒီလိုခင္းရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္ဧရိယာက်ယ္တဲ့ လမ္းဆိုရင္ ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ ခင္းမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီအတိုင္းပဲ သတ္သတ္မွတ္မွတ္နဲ႔ စနစ္တက်နဲ႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္တာမ်ိဳး ျဖစ္သင့္ပါတယ္။” လို႔ ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာပါတယ္။

ဇြန္လ(၄)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေရးအေပၚအစည္းအေဝးမွာလည္း ရန္ကုန္စည္ပင္က သံစုံတီးဝိုင္းဝယ္ယူဖို႔ ေငြက်ပ္ (၁၃၇)သန္းေက်ာ္ ဘတ္ဂ်က္တင္ျပခဲ့တာကိုလည္း စဥ္းစားဖို႔လိုတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေသးတယ္။

ရန္ကုန္စည္ပင္အေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ိဳး ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံရာတြင္ ဌာနတာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္က စနစ္တက် ေသခ်ာ စိစစ္ၿပီးမွသာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သင့္သည္ဟုလည္း ဦးေနဘုန္းလတ္က အႀကံျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။