က်ပ္ ၁၃၇.၄၃၅ သန္း တန္ သံစုံတီး ဝုိင္းဝယ္ယူ ရန္ စီစဥ္ေ နသည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္

ရန္ ကုန္ အစိုးရလက္ေအာက္ခံ ရန္ကုန္စည္ပင္က သံစုံတီးဝိုင္းဝယ္ရန္ က်ပ္ ၁၃၇.၄၃၅ သန္းေတာင္းခံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ျပန္ၾကားေရးဌာနက သံစုံတီးဝိုင္းဝယ္ရန္အတြက္ က်ပ္ သိန္း ၁၃၇၀ ေက်ာ္(၁၃၇.၄၃၅သန္း) ေတာင္းခံထားေၾကာင္း

ယေန႔ဇြန္ ၄ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွ သိရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းထားသည့္ ၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာအလိုက္ ေတာင္းခံထားသည့္

လ်ာထားခ်က္ေငြစာရင္း၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွေတာင္းခံထား ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာကလည္း

” ျပည္သူေတြ လိုအပ္ခ်က္အမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီလို သံစုံတီးဝိုင္းသုံးသင့္ မသုံးသင့္ စဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးေတြအတြက္ ဌာနက တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္ေသခ်ာစီစစ္ၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ကို တင္သင့္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါတယ္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ သတ္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ား, မ်ားျပားေနသည္ကိုလည္း တာဝန္ရွိသူမ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ အႀကံျပဳလိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းထားသည့္ ၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္

ဌာနဆိုင္ရာအလိုက္ ေတာင္းခံထားသည့္ လ်ာထားခ်က္ေငြစာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၉ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

The Ladies News