ကုိဗစ္ထ ပ္တိုးလူနာ ၂ ဦး သည္ အိႏၵိယက ျပန္လာေသာ သံဃာေတာ္ ၂ ပါးျဖစ္ေန

ယေန ည ကုိဗစ္ထပ္တိုးလူနာ ၂ ဦးမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွျပန္လာေသာ သံဃာေတာ္ ၂ ပါးျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုးမွ သိရပါတယ္။

ယင္းသံဃာေတာ္ ၂ ပါးသည္ အိႏၵိယနိုင္ငံမွျပန္လာၿပီးေနာက္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ့၊သီတဂူဝိပႆနာအကယ္ဒမီတြင္ Q ဝင္ေနသူမ်ားျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

“စစ္ကိုင္းၿမိဳ့၊သီတဂူဝိပႆနာအကယ္ဒမီတြင္ Quarantine ထားရွိသည့္ အိႏၵိယနိုင္ငံမွျပန္လာေသာ သံဃာေတာ္(၂)ပါးတြင္ Covid-19 ေရာဂါ ပိုးေတြ႕ရွိ(Positive)ျဖစ္ပါသျဖင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ့၊ ျပည္သူ႔ေဆးႀကီး အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္ Isolated Ward သို့ေျပာင္းေရြ႕၍ ဆက္လက္ကုသသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္” ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုးက ယေန႔ညတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ယင္းသံဃာေတာ္ ၂ ပါးသည္ ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ အိႏၵိယမွျပန္ၾကြလာေသာ ၆၅ ပါးထဲမွျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္