ရုရွားတြင္ ဒီဇယ္ ဆီ ဂါလံ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ယိုဖိ တ္မႈေၾကာင့္ သမၼ တ ပူတင္က အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကျငာလိုက္ရၿပီ

ရု ရွားသမၼတပူတင္က အာတိတ္စက္ဝိုင္းအတြင္းရိွ ျမစ္တစ္စင္းအတြင္းသို႔ ဒီဇယ္တန္ ၂၀၀၀၀ စီးဝင္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာလိုက္ပီျဖစ္သည္။ ရုရွာႏိုင္ငံ ဆိုက္ေဘးရီးယားေဒသ Norilsk ၿမိဳ႕အနီး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတစ္ခုရွိ အနီးမွာရိွတဲ့ Thermal Power Plant က ဆီကန္ ေပါက္ထြက္လာတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၂၉ ရက္က ေလာင္စာကန္ ၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ခဲ့၍ အဆိုပါ ဆီယိုဖိတ္မႈ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ႏွစ္ရက္အၾကာမွယင္းကိစၥကို တာဝန္ရွိသူမ်ား သိရွိခဲ့၍ ေဒါသထြက္မိေၾကာင္း သမၼတ ပူတင္က ထုတ္ေဖာ္သြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ခဲ့သည့္ စက္႐ုံသည္ ကမၻာ့ ဦးေဆာင္ နီကယ္ ထုတ္လုပ္သူ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္သည့္ Norilsk Nickel ၏ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုက ပိုင္ဆိုင္ေသာ စက္႐ုံျဖစ္သည္။

ယခုကိစၥ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီအႀကီးအကဲကို ပူတင္က ျပစ္တင္သြားခဲ့သည္။

ဆီယိုဖိတ္မႈေၾကာင့္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၃၅၀ ခန႔္ရွိ ဧရိယာတစ္ခုကို ညစ္ညမ္းေစခဲ့ေၾကာင္း နိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာက ေဖာ္ျပသည္။ ငါးေတြေသ၊ ငွက္ေတြနဲ႔ တိရစၦာန္ေတြ အဆိပ္သင့္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကမၻာ့ရာသီဥတုကို အႀကီးအက်ယ္ထပ္မံ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ လူသားတို႔ သဘာဝကို ဖ်က္ဆီးလို႔ မဝေသးပံုပါပဲ။