ျပင္သ စ္နဲ႔ ကုိရီးယားတို႔လုိ မျဖစ္ခ်င္ ၍ အင္ဒုိနီး ရွားေက်ာင္းမ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာအထိ ပိတ္ထားမည္

အင္ ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၌ တင္းက်ပ္သည့္ ကုိဗစ္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအား ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ေျဖေလွ်ာ့ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ္လည္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုေတာ့ ဒီဇင္ဘာတိုင္ေအာင္ ဖြင့္ႏုိင္ဖြယ္မရွိဘူးလုိ႔ အင္ဒိုနီးရွား အစုိးရက ေျပာပါတယ္။

ေက်ာင္းမ်ားဆီသို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည္ဆုိေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဆုံးျဖတ္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ လူသားရင္းျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ပံုမွန္အေနနဲ႔ လာမယ့္လမွာ စာသင္ႏွစ္ေတြ စတင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း အစိုးရအေနနဲ႔ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြယ့္မယ့္ အသင့္ေတာ္ဆုံးအခ်ိန္ကို မဆုံးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေစာဆံုးအခ်ိန္ကေတာ့ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ သို႔မဟုတ္ လာမည့္ႏွစ္တြင္မွ ျပန္ဖြင့္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအေနနဲ႔ က်န္က႑ေတြမွာ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ လုပ္ၿပီးတဲ့တုိင္ေအာင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ပထမစာသင္ႏွစ္ဝက္ တစ္ခုလုံး ေက်ာင္းျပန္မတက္ရဘဲ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ဝန္ႀကီး၏ ပညာေရး ဆိုင္ရာ လက္ေထာက္အရာရွိက ေျပာပါတယ္။

“ဒီဇင္ဘာမွ ေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင့္တာက ပိုၿပီး ေကာင္းတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိေနပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင့္လို႔ ေက်ာင္းသားေတြ ကုိဗစ္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ျပင္သစ္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔လိုမ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္တို႔ မျဖစ္ခ်င္ဘူး။”ဟု အရာရွိက ေျပာပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ အဂၤါေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းအထိ ကုိဗစ္ျဖစ္ပြားသူ ၂၇၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး ေသဆုံးသူ ၁၆၀၀ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။