အင္းေလးေ ဒသတြင္ ဝက္ေကာင္ေရ (၅၀၀) နီးပါး ရုတ္တ ရက္ ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြား

ရွ မ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေလးေဒသတြင္ ရွိေသာေက်း႐ြာအုပ္စု ေလးစုတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ ၁၇ ႐ြာတြင္ ဝက္မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ေသဆုံးဝက္မ်ားကို မစားဘဲ ေျမျမႇဳပ္ရန္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဌာနက ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္တြင္၊ ေတာင္တိုေက်း႐ြာ အုပ္စု၊ ေက်းေပါခုန္ေက်း႐ြာအုပ္စု စသည့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ေလးစုတြင္းရွိ ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၇ ႐ြာတြင္ ေမ ၃၁ ရက္အထိ ဝက္ေကာင္ေရေပါင္း ၄၆၄ ေကာင္အထိ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသဆုံးေသာ ဝက္မ်ားကို မစားဘဲ ေျမျမႇဳပ္ပစ္ရန္၊ ဝက္ေသမ်ားႏွင့္ ဝက္မ်ား ထားရာေနရာမ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ဖ်န္းေပးရန္ ဝက္ေမြးျမဴသူမ်ားကို ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဌာနမွ ေဒါက္တာ ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာၾကားပါတယ္။

ေမ၂၈ ရက္တြင္ မႏၲေလးေရာဂါ ရွာေဖြ ေရး ဓာတ္ခြဲခန္းဌာန သို႔ ေသဆုံးဝက္ႏွစ္ ေကာင္ ၏ နမူနာမ်ားကို ေပးပို႔ထားၿပီး၊ ေရာဂါ သိရွိရလွ်င္ တိက်ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဝက္မ်ားတြင္ ဝက္ဝမ္းက်၊ ဝက္ပုလိပ္မ်ား ျဖစ္တတ္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚဆင္းဆာကို ဗိုင္းရပ္စ္(၂) တို႔ လည္း ျဖစ္ပြားတတ္ ေၾကာင္း၊ အေဟာင္းစာမ်ား၊ စာႂကြင္းစားက်န္ မ်ား မျဖစ္မေန ေကြၽးရမည္ဆိုလွ်င္ မိနစ္၂၀ ခန႔္ ပြက္ပြက္ဆူေအာင္ က်ိဳခ်က္ေကြၽးေမြးရန္၊ ဝက္သားကို ဝက္ကိုမေကြၽးရန္၊ နာမက်န္း၊ ဖ်ားနာဝက္မ်ားကို မသတ္ရန္၊ မေပၚရန္၊ မေရာင္းၾကရန္၊ ေသဆုံးလွ်င္ စနစ္တက် ေျမ ျမႇဳပ္ၾကရန္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ကုသေရးဌာနက ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။

ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေလးေဒသ၊ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ရွိေသာ ေရေပၚေက်း႐ြာ၊ ကုန္းေပၚေက်း႐ြာ ႏွင့္ ေတာင္ေပၚေက်း႐ြာ မ်ားတို႔တြင္ ဝက္မ်ားေမြးျမဴထားၾကျခင္းျဖစ္ ၿပီး ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္း ေမြးျမဴထားေသာ ဝက္မ်ားေသဆုံးျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး မ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ရွိေၾကာင္း ေမြးျမဴသူ မ်ားက ေျပာၾကားပါတယ္။