သိ န္းေသာင္းခ်ီပိုင္ ဆိုင္ႏိုင္ေသာ တန ဂၤေႏြၿဂိဳလ္ခံုေပၚ က ငါး႐ုပ္

ကြၽႏု္ပ္ သည္ လကၡဏာပညာကို အသက္ ၁၃ ႏွစ္ထဲက ေလ့လာလိုက္စားခဲ့သည္။

သင္ယူခဲ့ေသာ ပညာရပ္မ်ားကိုလဲ အျပင္တြင္ လက္ေတြ႔က်က်ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးမွ လကၡဏာဆရာေလာကသို႔ဝင္လာခဲ့တာပါ။

လကၡဏာပညာဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝကို ၇၅% ေလာက္မီးေမာင္းထိုးျပထားသလိုပါပဲ။

ဒီလေတာ့လက္ဝါးျပင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ခံုမွာ႐ွိတဲ့ ငါး႐ုပ္နဲ႔ပတ္ သက္၍တင္ျပေပးသြားမယ္။

လက္ဝါးျပင္ရဲ႕ လက္သူႂကြယ္ေအာက္ မွာ ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႕ မွား တတ္တဲ့ ငါး႐ုပ္သေကၤတတခုပါတတ္တယ္။

ေသခ်ာၾကည့္ရင္ေတာ့ကြဲပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းက ေျဖာင့္မတ္တယ္။ ငါး႐ုပ္ကေတာ့အခြၽန္ အတက္ေလးေတြပါတယ္။

ငါး႐ုပ္ သေကၤတကေတာ့ လက္ဝါးမွာထင္႐ွားရင္ ထင္႐ွားသလို ေအာင္ျမင္ေရးလမ္း ေၾကာင္းထက္ပိုေကာင္းတတ္တယ္။

လကၡဏာၾကည့္ပရိသတ္ရဲ႕လက္ဝါးမွာ ငါး႐ုပ္သေကၤတပါလာၿပီဆိုရင္ လကၡဏာပိုင္႐ွင္ဟာ ႐ုတ္တရတ္ခ်မ္းသာတဲ့ဘဝကို ေျပာင္းလဲသြားတဲ့အထိ ငါး႐ုပ္က ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြ ၿဂိဳလ္ခံုမွာပါလာခဲ့ရင္ ေအာင္ျမင္ေရး သေကၤတလိုပဲအက်ိဳးေပးမယ္။

ထူးျခားသြားတာက အေမြေတြ ထီေတြ ႐ုတ္တရတ္ရတာေပါက္တာထက္ လကၡဏာပိုင္႐ွင္ဟာ မိမိအစြမ္းအစနဲ႔ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာျခင္းကို ႐ုတ္တရက္ ရလာတတ္ပါတယ္။

ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းနဲ႔ပဲ အဆင္ေျပတတ္ပါတယ္။သူမ်ားလက္ေအာက္ခံဘဝ ၾကာၾကာမေနရပါ။

အစိုးရဝန္ထမ္းဆိုလဲ အာဏာ ရာထူးထိပ္ဆံုးထိေရာက္တတ္တယ္။ အသက္အရြယ္ရတာနဲ႔ပိုေအာင္ ျမင္တတ္ပါတယ္။ ေမ်ာ္လင့္မထားတဲ့ ခ်မ္းသာတဲ့ဘဝကို႐ုတ္တရတ္ပိုင္ဆိုင္ လာရတတ္ပါတယ္။

အိုဇာတာေကာင္း၍ အသက္ႀကီးရင္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနရတတ္ပါတယ္။ ငါး႐ုပ္ႀကီးရင္ႀကီးသလို အက်ိဳးေပးခံစားရမ်ားတတ္တယ္။

လကၡဏာၾကည့္ပရိသတ္ရဲ႕ လက္ဝါးတြင္ ကံေကာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေကၤတမ်ား႐ွိသလို ကံဆိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသေကၤတမ်ားလဲ ႐ွိတတ္ၾကသည္။

ကံေကာင္းျခင္းသေကၤတပါလာရင္ အက်ိဳး႐ွိေပမဲ့ကံဆိုးျခင္း သေကၤတပါလာရင္ မိမိအတြက္ျပင္ ဆင္ဖို႔အခ်ိန္ရေအာင္ တတ္သိနားလည္ တဲ့ဆရာေတြနဲ႔ျပထားသင့္ပါတယ္။

ဒီလေတာ့ဒီပိုစ့္နဲ႔ပဲဗဟုသုတအျဖစ္သင္ေပး လိုက္ပါတယ္။ လကၡဏာလမ္းေၾကာင္းမ်ားနဲ႔ ပါတ္သက္၍ေလ့လာစရာေတြက လိုက္မကုန္ႏိုင္ပါ။

ကြၽႏ္ုပ္အားရင္အားသလို လကၡဏာၾကည့္ပရိသတ္မ်ားကို တင္ျပေပးသြားပါမည္။

credit:လကၡဏာဆရာမင္းခန္႔ (Viber-09694506705)