ရ ထား ဝန္ႀကီးေ ဟာင္း ေတြ႕ရ င္ အံ့ၾသလြန္းလို႔ နတ္ျပည္ ေရာက္သြားမယ့္ ေမာ္လၿမိဳင္ ရထားလမ္း ….

စစ္ေ တာင္းျမစ္ ဒီေရ အတက္ၾကမ္းၿပီး ေရးစီးသန္ တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ မွာ တည္ရွိေသာ ရန္ကုန္ – ေမာ္လၿမိဳင္ မီးရထားလမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ ခလြန္တံတားအား နည္းပညာအရည္အေသြးျမင့္ synthetic sleeper လို႔ေခၚတဲ့ ဖိုင္ဘာဇလီဖားတုံးမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ တပ္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။

ဖိုင္ဘာဇလီဖားတုံး ရဲ႕အရည္အေသြးက ႏွစ္ ၅၀ အာမခံစနစ္ ရထားသံလမ္း အပူဒဏ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ တဲ့ နည္းပညာေတြ နဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတာေၾကာင့္ မီးစြဲေလာင္းမႈ ကင္းေဝးေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တံတားေပၚ ရထားလမ္း ျဖတ္သန္း တည္ေဆာက္မႈ အပိုင္းမွာလည္း တံတားေပၚ ရထားျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္စဥ္ ႐ုတ္တရက္ ရထားဘီး လမ္းေခ်ာ္မႈ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဇလီဖားတုံး ထိပ္ကေန ေက်ာ္က် မသြားေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားတဲ့ guard rail system အသုံးျပဳ ႏွစ္ထပ္သံလမ္း စနစ္ကို အသုံးျပဳထားသည့္အတြက္

တံတားေပၚျဖတ္သန္းစဥ္ ရထား တုန္ခါမႈမရွိျခင္း အသံဆူညံမႈ မရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ခရီးသြား မိဘျပည္သူမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ သြားလာႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျပာင္းအလဲကို လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးၾကေသာ ျမန္မာ့မီးရထား ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ ပုံေဟာင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္ရွိ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ၿပီး အေျခအေနကို ပူးတြဲ ေဖာ္ျပ လိုက္ရပါတယ္။

Lin Myat Phyo