ေျမာင္န ယ္ သူ ေျမာင္နယ္သားတိုင္းဒီေနရာေလးကို သိၾကပါလိမ့္မည္ေက်ာက္ရစ္မွ ေျမာင္အသြားကင္းရြာမေရာက္ခင္ လမ္းခြဲေလးပါတမေဆးကန္ လမ္းခြဲလို႔ ေခၚပါတယ္

မေန႕ည ၂၁ ရက္ေန႔ ညေန ေျခာက္နာရီခြဲခန္႔မွာ

အမ်ိ ဳးသမီးတစ္ဦးကို ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ေရွ႔မွ ျဖတ္တားၿပီး ဓါးျဖင့္ေထာက္၍ ပိုက္ဆံေတာင္းခဲ႔ပါတယ္

ပိုပ္ဆံမပါေၾကာင္း ဆိုငိကို လိုက္ခဲ႔ပါငါ့ေမာင္ေတာင္းတဲ႕ ပိုက္ဆံ ေပးပါ့မယ္ ေျပာေပမဲ႕မရပါဘူး ဇြတ္အတင္း ဓါးေထာက္၍ ဆြဲေခၚခဲ႕ပါတယ္

ကာယကံရွင္ အမ်ိ ဳးသမီးက သတိၲေကာင္းပါတယ္

အတင္းရုန္းကန္တဲ႔အခါ ဓါးလြတ္က်သြားလို႔လမ္းမေပၚ ထြက္ေျပးခဲ႔ရာတာဝန္သိေသာ ခရီးသြား ဆိုင္ကယ္နွစ္စင္းမွ တင္ေခၚခဲ႔ၿပီး ေက်ာက္ရစ္ရဲစခန္းကို တိုင္ၾကားခဲ႔ပါတယ္

ေက်ာက္ရစ္ ရဲစခန္းမွ ခ်က္ခ်င္း အလုခံရေသာအသက္လု ေျပးခဲ႔ရေသာ အမ်ိဳဳဳ ဳး သမီး၏ ဆိုင္ကယ္ကို သြားေရာက္ ရွာေဖြၾကရာ ျပစ္မႈက် ဳးလြန္သူမွာလည္း ဆိုင္ကယ္ထားခဲ႔၍ ထြက္ေျပး သြားခဲႈပါသည္

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာနိူင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဆိုင္ကယ္နွစ္စင္းကို သိမ္းဆည္းခဲ႔ရာ

မၾကာမွီ အခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳ ဳးသားတစ္ဦး၏ဖုန္း ဝင္လာပါသည္ *ရဲစခန္းက ပါလားခင္ဗ်ာ က်ြန္ေတာ့ ဆိုင္ကယ္ အလုခံရလို႕ အခု ထားခဲ႕ၿပီး ထြက္ေျပးရပါတယ္တဲ႕

ကဲ ရဲစခန္းမွ ရွာေဖြရမည့္ တရားခံအခုေတာ့ ဖုန္းသံေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးမိပါေၾကာင္းေျမာင္ ရဲစခန္းသို႕ ပို႔လ္ုက္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္းသတိထား၍ သြားလာၾကေစရန္ သတိေပးအပ္ပါသည္

ထိုေနသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာထုတ္ရက္မ်ားတြင္အၿမဲတမ္း လူတစ္ေယာက္ နွစ္ေယာက္ ရွိတတ္၏ဖုန္းျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္၍တစ္ေယာက္တည္း လာၿပီဆိုလ်ွင္ အခ်က္ျပၾကသည္ ဟု အေျပာမ်ားပါသည္

ထို႔ေၾကာင့္ လစာထုတ္ရက္မ်ားတြင္ျပန္ခ်ိန္ ေနာက္က်ပါက ဆရာဆရာမမ်ားဝန္ထမ္းမ်ား အုပ္စုလိုက္ ျပန္သင့္ပါေၾကာင္းနွင့္ေခတ္ အခါ မေကာင္းပါသျဖင့္သတိရွိေစလိုေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္ရွင့္

လစာထုတ္ ရက္မ်ားတြင္ နယ္ေျမ စခန္းမွ ထိုေနရာကို အထူးေၾကာင့္ၾကပ္ေပးၾကပါရန္ေလးစားစြာျဖင့္ ေမတၲာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္

( ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ )

Credit to Essential Moe