ေနျပည္ေ တာ္၊ ဒကၡိဏခ႐ိုင္ရွိတရားခြင္တစ္ခုအတြင္း လက္ခုပ္သံမ်ား “ေျဖာင္းေျဖာင္း” ျမည္ဟီးခဲ့၏။ ဗစ္တိုးရီးယားဟု အမည္ဝွက္ျဖင့္ေခၚဆိုၾကေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူ မူႀကိဳအ႐ြယ္ မိန္းကေလးငယ္ေလးအတြက္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြေနၾကသည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ရက္၊ တရား႐ုံးခ်ိန္း ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ျဖစ္ပါသည္။

တရားလို၊ သံသယတရားခံ ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ားအားလုံးဆီမွ လြင့္ပ်ံ႕လာေသာ လက္ခုပ္သံမ်ားနည္းတူ တရားခြင္၌ရွိေနသူ အားလုံးနီးပါးကလည္း လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြျဖစ္ေနသည္။ ၾကမ္းျပင္၌ ျပားျပားဝပ္ကာ တရားသူႀကီးႏွစ္ဦးႏွင့္ ၎၏ေရွ႕ေနမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွိခိုးဦးခ် ေနသူတစ္ဦးလည္းရွိ၏။ အဆိုပါအမႈတြင္ က်ဴးလြန္သူဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျခာက္လေက်ာ္ၾကာ ဖမ္းဆီးကာ ပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရထားသူ ကိုေအာင္ေက်ာ္ မ်ိဳး(ခ) ေအာင္ႀကီးပင္။

တရားလိုျပသက္ေသ ၇ ဦး က်န္ေနေသးေသာ္လည္း စစ္ေဆးၿပီးသူ ၂၀ ဦး၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအရ ကိုေအာင္ႀကီး က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားမႈမရွိ၍ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၃(၂) အရ စြဲခ်က္မတင္မီ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးက တရားရွင္ လႊတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ အထက္ပါ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ ျမင္ကြင္းမ်ား၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္ လက္ရွိအေျခအေနသည္ ဗစ္တိုးရီးယားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရွာပုံေတာ္ခရီး တစ္ခန္းရပ္သြားရျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္သူတို႔လည္း ရွိေန၏။

“ဒီအမႈႀကီးတစ္ခုလုံးက တရားခံမရွိေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ၿပီးသြားၿပီကိုး၊ ပိတ္ပစ္လိုက္ၿပီ”ဟု ဗစ္တိုးရီးယားဘက္မွ ေရွ႕ေန ေဒၚ႐ြက္ႏုေအာင္က ေျပာသည္။

ထိုအျပင္မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ကသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္၍ဗစ္တိုးရီးယားရဲ႕နာမည္အရင္းကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ႔သည့္အတြက္လူမႈ႕ကြန္ယကေပၚတြင္ေ၀ဖန္မႈ႕မ်ားစြာရွိခဲ႔ၿပီး အခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းမ်ားက ၀န္ထမ္းေခၚစာေတြတြင္ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာမ်ားမလိုအပ္ဆိုသည့္ ဆႏၵျပမႈ႕မ်ားလည္းေပၚေပါက္ခဲ႔ပါသည္။

ယေန႔ ၂၂ရက္ေန႔တြင္လည္း သမီးငယ္ေလးဗစ္တိုးရီးယား၏အမွန္တရားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံတြင္ စုေ၀း၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ဖို႔ ဖိတ္ၾကားလႊာေတြပ်ံ႔ႏွံေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည့္ရက္မွာ၂၃ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃နာရီဟုေၾကျငာခ်က္မွာပါရွိပါတယ္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏခ႐ိုင္ရွိတရားခြင္တစ္ခုအတြင္း လက္ခုပ္သံမ်ား “ေျဖာင္းေျဖာင္း” ျမည္ဟီးခဲ့၏။ ဗစ္တိုးရီးယားဟု အမည္ဝွက္ျဖင့္ေခၚဆိုၾကေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူ မူႀကိဳအ႐ြယ္ မိန္းကေလးငယ္ေလးအတြက္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြေနၾကသည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ရက္၊ တရား႐ုံးခ်ိန္း ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ျဖစ္ပါသည္။

တရားလို၊ သံသယတရားခံ ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ားအားလုံးဆီမွ လြင့္ပ်ံ႕လာေသာ လက္ခုပ္သံမ်ားနည္းတူ တရားခြင္၌ရွိေနသူ အားလုံးနီးပါးကလည္း လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြျဖစ္ေနသည္။ ၾကမ္းျပင္၌ ျပားျပားဝပ္ကာ တရားသူႀကီးႏွစ္ဦးႏွင့္ ၎၏ေရွ႕ေနမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွိခိုးဦးခ် ေနသူတစ္ဦးလည္းရွိ၏။ အဆိုပါအမႈတြင္ က်ဴးလြန္သူဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျခာက္လေက်ာ္ၾကာ ဖမ္းဆီးကာ ပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရထားသူ ကိုေအာင္ေက်ာ္ မ်ိဳး(ခ) ေအာင္ႀကီးပင္။

တရားလိုျပသက္ေသ ၇ ဦး က်န္ေနေသးေသာ္လည္း စစ္ေဆးၿပီးသူ ၂၀ ဦး၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအရ ကိုေအာင္ႀကီး က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားမႈမရွိ၍ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၃(၂) အရ စြဲခ်က္မတင္မီ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးက တရားရွင္ လႊတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ အထက္ပါ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ ျမင္ကြင္းမ်ား၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္ လက္ရွိအေျခအေနသည္ ဗစ္တိုးရီးယားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရွာပုံေတာ္ခရီး တစ္ခန္းရပ္သြားရျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္သူတို႔လည္း ရွိေန၏။

“ဒီအမႈႀကီးတစ္ခုလုံးက တရားခံမရွိေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ၿပီးသြားၿပီကိုး၊ ပိတ္ပစ္လိုက္ၿပီ”ဟု ဗစ္တိုးရီးယားဘက္မွ ေရွ႕ေန ေဒၚ႐ြက္ႏုေအာင္က ေျပာသည္။

ထိုအျပင္မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ကသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္၍ဗစ္တိုးရီးယားရဲ႕နာမည္အရင္းကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ႔သည့္အတြက္လူမႈ႕ကြန္ယကေပၚတြင္ေ၀ဖန္မႈ႕မ်ားစြာရွိခဲ႔ၿပီး အခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းမ်ားက ၀န္ထမ္းေခၚစာေတြတြင္ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာမ်ားမလိုအပ္ဆိုသည့္ ဆႏၵျပမႈ႕မ်ားလည္းေပၚေပါက္ခဲ႔ပါသည္။

ယေန႔ ၂၂ရက္ေန႔တြင္လည္း သမီးငယ္ေလးဗစ္တိုးရီးယား၏အမွန္တရားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံတြင္ စုေ၀း၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ဖို႔ ဖိတ္ၾကားလႊာေတြပ်ံ႔ႏွံေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည့္ရက္မွာ၂၃ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃နာရီဟုေၾကျငာခ်က္မွာပါရွိပါတယ္။