”ကံေ ကာင္းျခင္းေတြ သင့္ ဆီ ကို” ေရာက္ လာေတာ႔မယ္” ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ေတြ”….

မၾကာခင္မွာ ကံေကာင္းျခင္းေတြ သင့္ဆီကို ေရာက္လာေတာ႔မယ္ဆုိတာ ဘယ္လုိသိႏိုင္လဲ..?

ကံေကာင္းျခင္းေတြကို ကိုယ့္ဆီကို ေရာက္လာေတာ႔မယ္ ဆုိတာကို ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ သေကၤတေတြက တစ္ဆင့္ သိႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတိုင္းမွာေ တာ့ ကံေကာင္းျခင္းရဲ႕ နိမိတ္ကေကၤတေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အယူအဆ အမ်ိဳးမ််ိဳး ရွိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လူအမ်ားစု နား လည္ လက္ခံယံုၾကည္ထားတဲ့ ကံေကာင္းျခင္းရဲ႕ နိမိတ္သေကၤတေတြလည္း ရွိပါတယ္။

သင့္ဆီကို ကံေကာင္းျခင္းေတြ မၾကာခင္ ေရာက္ရွိလာေတာ့မယ္ဆုိရင္္ ဒီလိုေရွ႕ေျပးနိမိတ္ သေကၤတေတြကို ျမင္ေတြ႔၊ ျဖစ္ေပၚ ရတတ္ပါတယ္။

ငွက္ေတြ အသိုက္လာဖြဲ႔တာ

ငွက္ေတြက သင့္ရဲ႕ ေနအိမ္၊ တိုက္ခန္း(သို႔) ရံုးခန္း၊ ဆိုင္ခန္း အေဆာက္အအံုေတြမွာ အသိုက္လာဖြဲ႔မယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ ကံေကာင္းျခင္းရဲ႕ ေရွ႕ေျပးနမိတ္တစ္ခုပါ။

ငွက္ေတြက ကိုယ့္ဆီမွာလာၿပီး အသိုက္ဖြဲ႔တယ္ဆုိတာ သင့္ဆီမွာ ေကာင္းတဲ့ (positive energy) ေတြ ရွိေနတယ္လို႔ မွတ္ယူၾကၿပီး ဒါဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာမယ့္ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္တစ္ခုပါ။

နားယားတာ

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ နားယားၿပီဆုိရင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကိုယ့္မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာေန၊ ကိုယ့္ အတင္း တုပ္ေနၿပီလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။

နားယားျခင္းကလည္း ကံေကာင္းျခင္းရဲ႕ နိမိတ္တစ္ခုလို႔ မွတ္ယူၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေ တာ့ နားယားတာဟာ တစ္ေယာက္ေယာက္က သင့္အေၾကာင္းကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုေနလို႔ အခုလို ျဖစ္တာလုိ႔ မွတ္ယူၾကပါတယ္။

သင့္ဆီကို ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ relationships (သို႔) မိတ္ေဆြ အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကံေကာင္း ျခင္းေတြ ေရာက္လာေတာ႔မယ့္ နိမိတ္တစ္ခုပါ။

အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ေရာက္လာတာ

ကိုယ့္အိမ္(သို႔)ရံုးခန္းကို တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ေကာင္က မ်က္စိိလည္ လမ္းမွားၿပီး ေရာက္လာရင္လည္း ဒါဟာ ကံေကာင္းျခင္း နိမိတ္ပါ။

ေၾကာင္အနက္ေရာက္လာရင္ေတာင္မွ ဒါကို ကံေကာင္းျခင္းလုိ႔ပဲ မွတ္ယူလို႔ ရပါတယ္။ ေခြး ၊ေၾကာင္တုိ႔ မ်ား ကိုယ့္အိမ္ကို မ်က္စိလည္လမ္းမွားၿပီး ေရာက္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ ဒါဟာ သင့္ဆီကို ကံေကာင္းျခင္းေတြ မၾကာခင္ေရာက္လာေတာ့မွာပါ။

၈ ဂဏန္းကို ျမင္တာ

(၈)ဂဏန္းကုိ မေကာင္းတဲ့ ဂဏန္းလို႔ ျမင္ေနတာကို ရပ္လိုက္ပါ။ တကယ္က (၈)ဂဏန္းကုိ ျမင္ရင္ ကံေကာင္း တတ္ပါတယ္။ အရာ၀တၳဳတစ္ခုခု ဥပမာ- တိမ္ေတြက(၈) ဂဏန္းပံု ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးကို ေတြ႔ရင္လည္း ဒါဟာ ကံေကာင္းျခင္းနိမိတ္ပါပဲ။

(၈)ကို တရုတ္မွာဆိုရင္ ကံေကာင္းျခင္းလို႔ မွတ္ယူပါတယ္။ တရုတ္မွာဆိုရင္ (၈) အသံထြက္ဟာ ခ််မ္းသာ ၾကြယ္၀ ျခင္းဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ အဓိပၸါယ္တူပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဂဏန္း (၈) မွမဟုတ္ပဲ (၈) ပံုစံေပၚေနတဲ့ အရာတစ္ခုခုကို ျမင္ရင္လည္း ကံေကာင္းျခင္း အရာတစ္ခုခုကို မၾကာခင္ သင့္ဆီေရာက္လာေတာ့ မွာပါ။

အ၀တ္အစားေျပာင္းျပန္၀တ္မိတာ

တစ္ခါတေလမွာ အ၀တ္အစားကို ေျပာင္းျပန္ ၀တ္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဆြယ္တာအက်ီၤပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဘာင္းဘီကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျပာင္းျပန္၀တ္မိရင္လည္း ဒါဟာ ကံေကာင္းျခင္းနိမိတ္ပါ။

ငွက္ေခ်းပါခ်

တစ္ခါတေလမွာ သြားရင္္းလာရင္းနဲ႔မ်ား သင့္္ေခါင္းေပၚ (သို႔) သင့္အ၀တ္အစားေပၚကို ငွက္ေခ်း ပါခ်ရင္ အရမ္းႀကီး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္လိုက္ပါနဲ႔။

အခုလို ကိုယ့္အေပၚကို ငွက္ေခ်းပါခ်ရင္္ေတာ႔ မၾကာခင္မွာ ကံေကာင္းျခင္းေတြ ေရာက္လာေတာ့မယ္၊ ေငြေၾကးလာဘ္၀င္ေတာ႔မယ္ဆုိတဲ့ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ပါ။

ႏြယ္ပင္္ေတြ အိမ္ကို တက္တာ

အိမ္မွာ ႏြယ္ပင္ေတြ တြယ္တတ္ၿပီဆိုရင္လည္း ဒါဟာ ကံေကာင္းျခင္းရဲ႕ လကၡဏာပါ။တကယ္လို႔ မ်ား သင့္ အိမ္ မွာ ႏြယ္ပင္ေတြ တြယ္တက္ေနၿပီဆုိရင္ေတာ႔ ဒါဟာ မၾကာခင္မွာ သင့္ဆီကုိ ကံေကာင္းျခင္းေတြ ေရာက္လာ ေတာ့ မယ္ဆိုတဲ့ ေရွ႕ေျပးပါ။ႏြယ္ပင္ေတြ အိမ္မွာ တက္ၿပီဆုိရင္ ကံဆိုးျခင္းေတြ ေပ်ာက္ၿပီး ကံေကာင္းျခင္းေတြ ေရာက္ လာေတာ့ မွာပါ။

Source : littlethings