ဧၿပီ လ ၄ ရက္ ေန႕လယ္ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ တရုတ္လူမ်ိဴးမ်ားကို ေလယာဥ္စင္းလံုးျဖင့္ တရုတ္အစိုးရက ျပန္လည္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေလေၾကာင္းလိုင္း (China Southern Airlines) ခရီးစဥ္အမွတ္ CZ-3056 ျဖင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးခရီးသည္ ၁၆၁ ဦးအား ျပန္လည္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Tomorrow News