ယခုႏွ စ္တြင္ မိမိလက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနေသာအလုပ္အကိုင္မွာ အက်ိဳ းအျမတ္ထူးထူးျခားျခား ရရွိပါလိမ့္မည္။ အလႉ အတန္းျပဳရျခင္းႏွင့္မဂၤလာပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရတတ္ျခင္း ေ႐ႊဝင္မည္ ရတနာပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ားေပၚလာလိမ့္မည္ လုပ္လွ်င္ေအာင္ျမင္၍ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေစႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္မည့္ ကာလႏွစ္ျဖစ္သသည္။

မိမိအလိုဆႏၵျပည့္ဝႏိုင္ရန္မိမိကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်စီမံခန႔္ခြဲၿပီးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရမည္။ မိတ္သဂၤဟ အေႁခြအရံမ်ားေပါမ်ားလာေအာင္ လူမႈေရးကိစၥမ်ား လုပ္ပါ။အမ်ားေလးစားၾကည္ညိဳ ခံရတတ္ၿပီးဘဝအထြဠ္အထိပ္ကို ေရာက္ရွိပါမည္။ အဝိစီ၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္ကိစၥ မ်ားေဆာင္႐ြက္လွ်င္ေအာင္ျမင္မည္။ အဖိုးတန္ယာဥ္ေတြ၊ စက္ေတြ ဝင္လာမည္။ဘုရာဖူးခရီး၊ စိတ္ခ်မ္းသာဖြယ္ခရီးေတြလည္း သြားရတတ္ပါသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ စေနသားသမီးမ်ား မိဘကို ေကာင္းစြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္ စီးပြား သိသိသာသာ တိုးတက္ၿပိး”သိၾကားမင္း” မလိုက္သကဲ့သို႔ လက္ရွိအေျခအေနထက္ဘဝကံမ်ားစြာျမင့္တက္သြားပါလိမ့္မည္။ယခင္ႏွစ္မ်ားက ကုန္ဆုံးေသာ ဥစၥာဓနမ်ား ေ႐ႊ၊ေငြ၊ရတနာမ်ား ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ရရွိ စုေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္။စီးပြားေရး အထည္လက္လီလက္ကားအေရာင္းအဝယ္၊ေဆးလုပ္ငန္း၊ ေရနံလုပ္ငန္း၊ ေရလုပ္ငန္း အက်ိဴ းျဖစ္မည္။ပဲလုပ္ငန္း၊ ေျမအေရာင္းအဝယ္ အခက္အခဲ ေတြ႕ရတတ္သည္။

အထူးလုပ္ငန္းၿပိဳင္ရွိသလို႔ မိတ္ေဆြ၊ အေပါင္အသင္း သစၥာေဖာက္အံ့၊ မည္သူကိုမွ် ယုံၾကည့္၍မရပါ။ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးစိုက္ထုတ္ပါ။ မႏိုင္ဝန္ကိုမထမ္းပါႏွင့္ တရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမႉ ျဖစ္တတ္၏။အစစ္အေဆး အေမးအျမန္းခံရတတ္၏။ ပညာေရးအတြက္ စေနသားသမီးမ်ားဂုဏ္ထူး၊ဘြဲ႕ထူးခံရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးကဏၭ အသီးသီးရွိ လူႀကီး၊ လူငယ္လူတန္းစားမေ႐ြး ဆက္လက္ႀကိဳ းစားလုပ္ကိုင္ၾကရန္ အႀကံျပဳပါသည္။

ဝန္းထမ္းေလာကတြင္ လုပ္ကိုင္ေနပါက အေမွာင္နည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကးရွာေဖြျခင္းကိုလုံးဝ စြန႔္လြတ္ပါ။ ဒုကၡေရာက္တတ္သည္။အပ်ိဳ ၊လူပ်ိဳ မ်ားမိမိစိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္ အခြင့္အလန္းမ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အမုန္းပြားေစတတ္ေသာ အျပစ္မကင္းေသာ အမႈကိစၥမ်ားမၾကဴ းလြန္ရန္သတိျပဳ ပါ။ ခ်စ္သူရည္းစားလုဖက္ေၾကာင့္ ရန္သူအေပါင္းစုေပါင္း လုပ္ႀကံလာတတ္သည္။

အခ်စ္ေရးသမားမ်ားအတြက္ မိမိအားဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ိဳ ူးသား၊အမ်ိဳ းသမီးအခ်ိဳ႕ခ်ဥ္းကပ္လာတတ္သည္။အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးအထင္အျမင္လြဲမွားတာေလးေတြ ႀကဳံၿပီးလမ္းခြဲရတတ္သလို႔ အသစ္ကိုေမွ်ာ္ရည္တမ္းတျခင္းမ်ားလည္ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။သ

ားရတနာ မရွိသူမ်ား ထြန္းကာအံ့၊ သားသမီးေၾကာင့္ဂုဏ္သတင္းၾကားရတတ္သည္။က်န္းမာေရးညံ့ေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား အိမ္သို႔လာေရာက္တည္းခိုလွ်င္ ဆုံးပါးသြားတတ္ျခင္း ႀကဳံေတြရတတ္သည္။ႏွလုံး ႏွင့္ ေလေရာဂါပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံ ဒူး၊နားဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ႀကဳံရတတ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသြး၊ ေလ၊ မီးယပ္ ဆိုင္ရာ မိန္းမေရာဂါမ်ားအထူးဂ႐ုစိုက္ရပါ။

က်န္းမာေရးအတြက္ စည္းကမ္း စနစ္တက် စားေသာက္ျခင္း၊ အနားယူျခင္း၊ အပန္းေျဖခရီးသြားလာျခင္း၊ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားတြင္ စစ္ေဆးခံယူျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ပါ။သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္လူပေယာဂအမ်ိဳ းမ်ိဳ းေၾကာင့္မိမိပိုင္ဆိုင္ထားရွိသမွ်အားလုံးတ္ုက္ခိုက္ခံရ၍ပ်က္စီးရတတ္သည္။ ရန္သူအေပါင္းစုေပါင္းလုပ္ႀကံလာတတ္သည္။

မထင္မွတ္ေသာ ေလာကဓံတရားမ်ား ႐ိုက္ခတ္လာႏိုင္သည္။ ယုံၾကည္ရာဘာသာတရားအတိုင္းအပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ဒါနကုသိုလ္၊ သီလကုသိုလ္၊ဘာဝနာကုသိုလ္ျပဳ လုပ္ပါ။စေနသားသမီးမ်ား ထီထိုးရန္ သူတစ္ပါးအတြက္ ရည္စူး၍ႀကဳံ ရာထီဂဏန္းကိုထိုးပါ။ ထီေပါက္ႏိုင္ပါသည္။ ထီးထိုးရန္- အက်ိဴ းေပးအကၡရာႏွင့္ဂဏန္း- {န၊ဏ၊ကဆ၊င} / ၇ အစ, ဝ အဆုံး ၇၇အပူး ထီးထိုးေပးပါ။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ သားသမီမ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေတာ့ “ရာဟု,ၾကာသပေတး” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိထားသင့္သည္။

အက်ိဴ းေပးအကၡရာ -{န၊ဏ၊ကဆ၊င}

အက်ိဴ းေပးဂဏန္း-{၇၊၂၊၄၊ဝ}

အက်ိဴ းမေပးေနနံ-{“ရာဟု,ၾကာသပေတး”}

အက်ိဴ းေပးအေရာင္- အဝါ၊အစိမ္း၊အကြက္ေျပာင္ေရာင္

အက်ိဴ းမေပးအေရာင္- မိုးျပာေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္

ေဆာင္ရန္- နက္ျပာေရာင္ရွိေသာနီလာရတနာ

ယၾတာ – မိမိေနနံ ေမြးေန႔တြင္ အပတ္စဥ္ ႏွင္းဆီပန္း(၉)ပြင့္၊ႏြားႏို႔(၃)ခြက္၊ ႏိုထမင္းဆြမ္း ဘုရားရွင္အားကပ္လႉ ပူေဇာ္၍ ငါးပါးသီလခံ၊ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး ႐ြတ္ပြားၿပိး လိုရာဆုေတာင္ပါ။ေတာင္အရပ္မွ တံတားခင္ျခင္း၊ ေရအိုးစင္ ေဆာက္လႉ ျခင္းႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေရတြင္ေရကန္ေဆာက္လႉ ဒါန္းျခင္းကုသိုလ္ျပဳပါ။

ေဗဒင္…orginal uploader