မံု ရြာျမိဳ႕မွာ Covide 19 ကာကြယ္ေဆး အလိုအေလ်ွာက္ ဖ်န္းပက္ေပးတဲ့ စနစ္ကို မံုရြာနည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၄ ဦးက တီထြင္ေနပါတယ္။အဲ့ဒီစနစ္ကို မံုရြာၿမိဳ႕အဝင္ Covid 19 စစ္ေဆးေရးဂိတ္ေတြမွာ အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ၿပီး ခလုပ္ႏွိပ္ဖ်န္းပတ္စရာမလိုပဲ ေလးေထာင့္ ပလက္စတစ္ဧရိယာအတြင္း လူဝင္ေရာက္ခ်င္းမွာပဲ အလိုအေလ်ွာက္ ေဆးဖ်န္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုစနစ္အရ လူဝင္လာရင္ ၁၀ စကၠန္႔ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းပတ္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အဲ့ဒီစနစ္ကို အသံုးျပဳရတာဟာ ၿမိဳ႕ဝင္လာတဲ့ ခရီးသည္ေတြအတြက္ Covid 19 ျပန္႔ပြားခ်င္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လိုအပ္တဲ့ စက္ပစၥည္းကုန္ၾကမ္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မွာယူတာျဖစ္ၿပီး မံုရြာအေရာက္မွာ တီထြင္တပ္ဆင္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။မံုရြာၿမိဳ႕အေနနဲ႔ ဒီနည္းစနစ္ဟာ ပထမဆံုးအသံုးျပဳတာျဖစ္တယ္သိရၿပီး ေအာင္ျမင္သြားရင္ ထပ္တိုးျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Wai Hin