တနဂၤေႏြသားသမီး

ဒီေန႔တြင္ ေငြဝင္မည့္ ကိစၥ တို႔ ေပၚလာတတ္ပါသည္။ အသက္ႀကီးပိုင္းထဲမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက အႀကံဉာဏ္ေကာင္း၊ အကူအညီေကာင္း ေပးလာတတ္ပါသည္။ ေဗဒင္၊ ဂမၻီရႏွင့္ဆိုင္သည့္ကိစၥ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းသစ္ စျခင္း၊ စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ားတြင္ လက္မွတ္ထိုးျခင္း၊ အလႉမဂၤလာလုပ္ျခင္းတို႔ ေကာင္းပါသည္။ ေလာင္းကစားဆန္သည့္စီးပြားေရးႏွင့္ ေလာင္းကစားကိစၥမ်ား လုံးဝမလုပ္ပါႏွင့္ ဒုကၡႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ သြားရတတ္သည္။ သင္တန္းတက္ရမည့္သူမ်ား ပညာရပ္တစ္ခုကို စတင္သင္ၾကား ရမည့္သူမ်ားအတြက္ ဒီေန႔သည္ ေန႔ေကာင္းရက္ျမတ္ တစ္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ- စေတာ္ဘယ္ရီသီး(သို႔)စေတာ္ဘယ္ရီယိုပါသည့္ စားစရာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို အိမ္ဘုရားတြင္ ကပ္လႉၿပီး လိုရာကိုဆုေတာင္း ပါေလ။

က်န္းမာေရး- အေၾကာအဆစ္တို႔ကိုက္ခဲနာက်င္တတ္ပါသည္။

တနလၤာသားသမီး

ဒီေန႔တြင္ မထင္မွတ္ထားဘဲ အိမ္ေျပာင္းျခင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းျခင္း၊ ေနရာေျပာင္းလဲရျခင္းစသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ခ်ီတုံခ်ီတုံျဖစ္၍ မျပတ္မသား ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႕ေနရသူတို႔ အကူအညီ ေပးမည့္သူ ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ မည္သည့္ကိစၥမဆို ႏွစ္ခါျပန္ လုပ္ရ တတ္ပါသည္။

စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေသြးေအးေအးျဖင့္ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ လုပ္ပါကအက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ သတင္းေကာင္းတစ္ခု ၾကားရတတ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးမေကာင္းသူမ်ား နာလန္ျပန္ထူ လာတတ္ပါသည္။

ယၾတာ- အဝါေရာင္ရွိသည့္ ေဖ်ာ္ရည္တစ္မ်ိဳးကို အိမ္ဘုရားတြင္ ကပ္လႉ၍ ရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

အဂၤါသားသမီး

ဒီေန႔သည္ စန္းပြင့္ေသာေန႔၊ မ်က္ႏွာပြင့္ေသာေန႔ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ အဆင္မေျပသူမ်ား ျပန္လည္ အဆင္ေျပ လာတတ္ပါသည္။ အဆင္ေျပၿပီးသူမ်ား ပို၍အဆင္ေျပ သြားတတ္ပါသည္။ အလွကုန္ပစၥည္း၊ အမ်ိဳးသမီး အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း ေရာင္းခ်သူမ်ား အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။

ထိုလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဆိုင္သစ္၊ လုပ္ငန္းသစ္စတင္၍ ေကာင္းပါသည္။ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း၊ ပန္းခ်ီ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိပ္ယာခန္းဝင္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ထုတ္လုပ္သူမ်ား အလြန္ ေကာင္းပါသည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။

က်န္းမာေရး လက္တစ္ဖက္ကို ကိုက္ခဲနာက်င္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ- အိမ္ဘုရားမွာ ေ႐ႊဖေယာင္းတိုင္ (သို႔မဟုတ္)အဝါေရာင္ ဖေယာင္းတိုင္ ထြန္းညႇိပူေဇာ္ၿပီး သတၱဝါအေပါင္းကို ေမတၱာပို႔၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္း လိုက္ပါေလ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီး

ဒီေန႔မွာဘာမွမလုပ္ဘဲ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလး ေနလိုက္ျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဘာလုပ္လုပ္ ဆုံးရႈံး နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္သာ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ ပါသည္။ ရန္ ျပႆေပၚျခင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကဳံ၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ အသက္အႏၲရာယ္ႏွင့္ နီးသည့္ေဘးဒုကၡတို႔ ႀကဳံရတတ္ပါသည္။

မည္သည့္ကိစၥကိုမွ ၾကားဝင္၍ အာမခံေပးျခင္း လုံးဝမလုပ္ပါႏွင့္ ဘာလုပ္လုပ္ အလြဲလြဲ၊ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ အမွားအယြင္း ေတြ႕တတ္သည္။ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ျခင္း၊ အမႈျပႆနာ ေပၚေပါက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

အထူး သတိထားပါ၊ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္း၊ သူတစ္ပါးကို မွီခိုအားကိုးၿပီးမွ လုပ္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုံးဝမလုပ္လိုက္ပါႏွင့္။ က်န္းမာေရး မီး၊ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ႀကဳံျခင္း၊ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ မိမိအိမ္တြင္လည္း မီးလန႔္ျခင္း ႀကဳံတတ္ ပါသည္။

ယၾတာ- အိမ္ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေရွ႕တြင္ ငါးပါးသီလခံယူ၍ သမၺဳေဒၶဂါထာကို (၂၁)ေခါက္တိတိ ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ၿပီး အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းပါေလ။

ၾကာသပေတးသားသမီး

ဒီေန႔တြင္ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး လုပ္ရသည့္ အလုပ္မ်ားအားလုံး ေကာင္းပါသည္။ ႀကိဳတင္ေျပာဆိုထားသည့္ အလုပ္ကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ ပြဲစားအလုပ္မ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ စာေပအႏုပညာႏွင့္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအက်ိဳးေပးပါသည္။ သူတစ္ပါးအထင္ႀကီးျခင္းကို ခံရတတ္ပါသည္။

အလွျပင္ဆိုင္၊ ဆံသဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္၍ ေကာင္းပါသည္။ မိမိေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ ဒီေန႔တြင္ အေပ်ာ္အပါး ကိစၥတို႔ကို အထူးေရွာင္ထားပါ။ မေရွာင္လွ်င္ ေနာင္တြင္အႏ္ၱရာယ္ႀကဳံတတ္ပါသည္။

က်န္းမာေရး ဒူးနာျခင္း၊ ဒူးေအာက္ပိုင္းတြင္ ေဝဒနာခံစားရျခင္း တို႔ႀကဳံရတတ္ပါသည္။

ယၾတာ- အျဖဴေရာင္ရွိသည့္ ပန္းပြင့္ (၇)ပြင့္ အိမ္ဘုရားတြင္ ကပ္လႉပူေဇာ္ၿပီး သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ေသာၾကာသားသမီး

ဒီေန႔သည္ သင့္အတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ သတင္းေကာင္း၊ စကားေကာင္း ၾကားရပါလိမ့္မည္။ အခက္အခဲ၊ ဒုကၡႀကဳံေတြ႕ ေနပါက ကူညီေပးမည့္သူေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ေဆးႏွင့္ေဆးဝါး ဆက္စပ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ ေဆး႐ုံသစ္ ေဆးခန္းသစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း တို႔အတြက္ အထူးေကာင္းပါသည္။

ေရာဂါေဝဒနာျဖစ္ေနသူမ်ား ေဆးေကာင္း၊ ဆရာေကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ မည္သည့္ အခက္အခဲမဆို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။ ရာထူးတိုးျခင္း၊ ေနရာေကာင္းရျခင္းတို႔ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ အထက္လူႀကီး၊ အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္တို႔ထံမွ အကူအညီရတတ္ပါသည္။

က်န္းမာေရး မက်န္းမမာျဖစ္ေနသူမ်ားပင္ ျပန္လည္က်န္းမာ၍ နာလန္ထလာတတ္ပါသည္။

ယၾတာ- မဂၤလာရွိသည့္ ေတးသံသာကို ဖြင့္၍ နားေထာင္ၿပီး စိတ္ၾကည္ႏူးမႈယူကာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ကိုင္ပါေလ။

စေနသားသမီး

ဒီေန႔တြင္ မထင္မွတ္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚေပါက္ လာတတ္ပါသည္။ ခရီးသြားရတတ္သည္။ (သို႔မဟုတ္) ခရီးသြားရမည့္ အေၾကာင္းကိစၥတို႔ ေပၚေပါက္ လာတတ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္သင့္ပါသည္။ အနစ္နာခံၿပီလုပ္ထားရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအက်ိဳးအျမတ္ ခံစားရပါလိမ့္မည္။

သူတစ္ပါး မ်က္ခုံးေမႊးေပၚ စၾကၤန္ ေလွ်ာက္၍ စီးပြားရွာသူတို႔ ဒုကၡ ေတြ႕တတ္ပါသည္။ အမႈေဟာင္း၊ ျပႆနာေဟာင္း ျပန္ေပၚလာျခင္း၊ ေငြေၾကးကိစၥ ေဟာင္းေပၚေပါက္ လာျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဒီေန႔သည္ သမၼာအာဇီဝ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလုံး စတင္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အလြန္ေကာင္းသည့္ ေန႔ျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာေရး အျပင္တြင္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ားသူမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရႏိုင္သည့္ အားကစား ေလ့က်င့္ျပဳလုပ္သူမ်ား ေကာက္ရသလို ေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ- ပဌာန္း (၂၄)ပစၥည္းကို စကၠဴတစ္႐ြက္ေပၚတြင္ ေရး၍ ဖေယာင္းတိုင္တြင္ပတ္ၿပီး အိမ္ဘုရားတြင္ ထြန္းညႇိပူေဇာ္၍ လိုရာဆုကို ေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ဆရာ သိဒၶိစိုး

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း – ၀၉ ၇၈၇၇၃၄၃၃၈ ။ ၀၉၇၉၇၅၃၂၆၀၆

တနလၤာေန႔တိုင္း ေဟာခန္း နားပါသည္။

ေဟာခန္းဖြင့္ခ်ိန္ – မနက္ – ၁၀ နာရီ မွ ညေန – ၄ နာရီထိ