ကို ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈအေၾကာင္း အျခားေသာ ေဆးပညာဝန္ထမ္းမ်ားကို ပထမဆုံး အသိေပးခဲ့သူမ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွ အမ်ိဳးသမီးဆရာဝန္ ေပ်ာက္ဆုံးေနျခင္းေၾကာင္း ၎သည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရႏိုင္သည္ဟု စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

ဆရာဝန္မ အီဖန္သည္ SARS ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဟု နာမည္ထိုးထားေသာ လူနာတစ္ဦး၏ ဓာတ္ပုံကို ျဖန႔္ေဝခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝူဟန္ဗဟိုေဆး႐ုံမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ မထင္ရေသာ အလြန္အမင္း အျပစ္ေဖာ္ဆုံးမမႈကို ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ယင္း ဓာတ္ပုံသည္ ျပန႔္ႏွံ႔သြားၿပီးေနာက္ ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ လီဝန္လ်န္က ယင္း ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအေၾကာင္း တပ္လွန႔္သတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကမာၻအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး လူေပါင္း ၄၁၀၀၀ ‌ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဆရာဝန္ လီဝန္လ်န္ကို အြန္လိုင္းတြင္ မမွန္သတင္းမ်ား ဥပေဒမဲ့ ျဖန႔္ေဝသည္ဆိုကာ အာဏာပိုင္မ်ားက ေခၚယူဆုံးမျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ဆရာဝန္မ အီဖန္သည္ တ႐ုတ္မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးၿပီး ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္းကို အေစာဆုံး သတိေပးခဲ့သည္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳသည့္ ဝူဟန္ေဆး႐ုံ၏ စီမံလုပ္ကိုင္ပုံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ကာ ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရေတာ့ျခင္း မရွိေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု 60 Minutes Australia သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

60 Minutes Australia ေလလႈိင္းတြင္ သတင္းထုတ္လႊင့္ၿပီးေနာက္ ဆရာဝန္မ အီဖန္၏ တြစ္တာကဲ့သို႔ေသာ လူမႈမီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းျဖစ္သည့္ Weibo အေကာင့္က ဓာတ္ပုံတစ္ပုံ၌ ‘ျမစ္တစ္စင္း၊ တံတားတစ္စင္း၊ လမ္းတစ္လမ္း၊ နာရီသံ တစ္ခ်က္ခ်က္’ဆိုသည့္ စာသားေရးကာ ပို႔စ္တင္လာခဲ့ေၾကာင္း RFA သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ တုံ႔ျပန္မႈ အဆင့္တိုင္းလိုလိုတြင္ အဓိက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တ႐ုတ္အစိုးရက လိမ္လည္သည္၊ ဖုံးကြယ္သည္ဟူေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားအား တင္းၾကပ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆရာဝန္မ အီဖန္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ ေကာလဟလမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ဗိုင္းရပ္စ္အား ေတြ႕ရွိသည့္ ဆရာဝန္၊ ဆရာဝန္မမ်ားကို အျပစ္ေပးျခင္း၊ လူမွ လူသို႔ ကူးစက္ႏိုင္သည္ဆိုျခင္းအား ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းႏွင့္ သက္ေရာက္ရာ အရပ္ေဒသမ်ားကို အဝင္အထြက္ပိတ္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမ်ားျဖင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈကို ဖုံးကြယ္ရန္ အေစာပိုင္းက ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ လက္ဦးယူႏိုင္ေသာ အေစာပိုင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။

မဇၨ်ိမ