အ ပူေတြ လြန္က်ဴးရင္ ကိုယ္ခံအားေကာင္းဖို႔က အေအးနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းရမယ္။ကိုိယ့္ရဲ႕ ကံ စိတ္ ဥတု အဟာရက အေအးေတြ ပတ္ဖြဲ႕ေနတာလား။

ကံ အေအး – ဥတု အေအး အဟာရအေအးနဲ႔ ပတ္ဖြဲ႕ရင္ ကံအပူ စိတ္အပူ အဟာရအပူ နဲ႔ ျဖည့္ဆည္းရမယ္။

ကိုိယ္ခံအား ေကာင္းတယ္ဆိုတာ ဓာတ္ေတြ မွ်ေျခေရာက္ေနတာကိုေျပာတာပါ – မွ်ေျခ ေရာက္တယ္ဆိုတာကို အေတာ္မ်ားမ်ားက နားလည္သေဘာေပါက္မူ နည္းေနတယ္။

ကိုယ္ခံအားေကာင္းဖို႔ိ ၾကက္ဥစားမယ္ ႏြားႏို႔ေသာက္မယ္္ ဆီးခ်ဳိသမားဆို ကိုိယ္ခံအား မေကာင္းတဲ့အျပင္ ပိုဒုကၡေရာက္မယ္ –

ျမန္မာေဆးပညာမွာ အခိုင္အမာေျပာမယ္ – ေျခေျချမစ္ျမစ္ေျပာတာက ေတေဇာမပိုင္္ ေဆးမကိုင္ရတဲ့ – အပူ အေအး မပိုင္ ေဆးမကိုင္ရေပါ့။

ကိုယ္ခံအားေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့လူတစ္ေယာက္က ခုေခတ္ ခုအခါမွာ ကံအပူ စိတ္အပူ ဥတုအပူ အဟာရအပူေတြ မ်ားၾကတာေတြ႕ရတယ္။

ကိုယ္အပူ စိတ္အပူ အဟာရပူေတြမ်ားေၾကာင္း ဓာတ္ကေျပာတယ္ – ေတေဇာဓာတ္က ေျပာတယ္ –

( ဓာတ္ေျပာတိုင္းလုပ္ ေနာက္မဆုတ္ အဟုတ္မွန္ေတာ့သည္တဲ့ ဓာတ္ေနာက္လိုက္္ၾကည့္ ပညာရွိ လုပ္တိုင္းမွန္ဘိသည္)

အပူမ်ားသူေတြရဲ႕လကၡဏာမ်ား

အပူေတြမ်ားေၾကာင္း ေတေဇာက ဘယ္လိုေျပာသလဲ ေတေဇာ ဓာတ္ရဲ႕ နဝင္းအေရာင္ ဓာတ္ႀကိဳက္အေရာင္က အျဖဴေရာင္ပါ –

အရြယ္မတိုင္မီ ဆံပင္ျဖဴမယ္ , ရာသီေသြးအျဖဴဆင္းမယ္ , ညႇင္းကဲ့သို႔အျဖဴေတြေပါက္္ မယ္ , လၽွာႀကီးကျဖဴေနမယ္ , ေသြးကိုၾကည့္ရင္ေသြးျဖဴဥေတြမ်ားေနမယ္ –

တခ်ဳိ႕ဆို ခရုသင္းေတြေပါက္မယ္္ , အျဖဴေတြမ်ာေနတာဟာ အပူေတြမ်ားေနတာပါ။

ကိုယ္ခံအားေကာင္းေအာင္ ေနထိုင္နည္းမွာ – ပူပါတယ္ဆိုတဲ့သူကိုကိုယ္ခံအားေကာင္းေအာင္ ေနထိုင္ဖို႔က အပူအေအးနဲ႔ ျဖည့္ရမယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ –

အမိူက္ပုံးမီးေလာင္ေနတယ္ ေရနဲ႔ ၿငိမ္းသတ္ရမယ္ မီးသတ္သမားသမားေတြဆို ေလဖိ အားပါတဲ့ ေရနဲ႔ၿငိမ္းသတ္ရင္ပိုိေကာင္းတယ္ -( အေအးနဲ႔ၿငိမ္းသတ္ရမယ္ ေလဓာတ္ပါတဲ့အေအးနဲ႔ဆို ပိုေကာင္းမယ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ ၁၀၀မွာ ၈၅ ရာခိုင္ႏူန္းက အပူေတြမ်ားပါတယ္ – အပူေတြမ်ားတဲ့အတြက္ ပူတဲ့အစာ အဟာရေတြမစားသုံးသင့္ပါ – ပူတဲ့စိတ္ေတြ မျဖစ္ေအာင္ေနရပါမယ္

အပူၿငိမ္းေစတဲ့အစာမ်ား

အပူၿငိမ္းေစတဲ့ အစာေတြက ကိုယ္ခံအားေကာင္းပါတယ္ – အပူၿငိမ္းေစတဲ့အစာေတြက ဘာေတြလည္းေမးရင္ ခ်ဥ္ ခါး ေအး အရသာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

လူေတြမွာ စားစရာအရသာ ၆ မ်ဳိးထက္ ပိုိမရွိပါဘူး – အပူၿငိမ္းတာက ခ်ဥ္ ခါး ေအး ပါ။အပူကိုိ တိုးေစတာက ေၾကာ္ ဖန္ စပ္ ဆိမ့္ပါ ။

ျမန္မာ ေဆးပညာမွာ တကယ္တတ္ကၽြမ္းၿပီဆိုရင္ အခ်ဥ္ကိုအခ်ဳိနဲ႔ အားျဖည့္လိုက္္ရမယ္ – ခ်ဥ္ ခ်ဳိ အရသာက ကိုယ္ခံအားကို ေကာင္းေစပါတယ္။

ခ်ဥ္ ခ်ဳိ အရသာကို ၃ ရက္စား ၿပီးရင္ အခါးအရသာကို စားရပါမယ္ – အခါးစားတဲ့အခါမွာ လြဲလြဲေခ်ာ္ေခ်ာ္နဲ႔ ပူခါးေတြ မစားရပါဘူး ။

ဥပမာ – ေၾကာင္လ်ာသီးစားၿပီး ေသြးတိုးတယ္တို႔ , ရဲယိုရြက္စားၿပီး ေလျဖတ္တယ္တို႔ သေဘာၤရြက္စားၿပီး အပူနာေတြ ေပါက္တယ္ဆိုတာ အဲဒီအခါးေတြက အခုေခတ္ အခုုအခါနဲ႔ မအပ္စပ္ပါဘူး။

ေအးတဲ့ရာသီမွာ ေနတဲ့ႏိုင္ငံသားေတြေတာ့ အပ္စပ္ပါတယ္ – ပူ ခါး ေတြကို သုံးစြဲတဲ့ခါ ကိုိယ္ခံအားေတြကို ပိုက်ဆင္းေစပါတယ္။

ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းရင္ နံပါတ္ဝမ္း နံပါတ္တူး နံပါတ္သရီး ဂီယာျမင့္ရသလို … အဟာရမွာလည္း ခ်ဳိ ခ်ဥ္ ခါး ေအး ၿပီးရင္ ခ်ဳိ ေအး ငန္ ေအး အရသာဟာ ကိုယ္ခံအားကိုိ ျပည့္စံုေစပါတယ္။

ခ်ဳိေအး ငန္ေအး ကိုယ္ခံအားေကာင္းေစအစာမ်ား( အပူလြန္သူ)

ခ်ဳိေအး ငန္ေအးအရသာေတြက အာေပါဓာတ္ႀကိဳက္အစာေတြျဖစ္တဲ့ .. ဖီးၾကမ္းငွက္သီး အသားနဲ႔ပဲေရာခ်က္ထားတဲ့ဟင္း ေက်ာက္ဖရုံသီးကို အသားတခုခုနဲ႔ တြဲခ်က္တဲ့ဟင္း

ဘူးသီးနဲ႔ ၾကက္သားေရာခ်က္ျခင္း စသည္ဟင္းေတြက အပူလြန္တဲ့သူေတြ ကိုိယ္ခံအားေကာင္းဖို႔ ေသခ်ာတယ္။

ကိုိယ္ခံအား ေကာင္းခ်င္သူဟာ ခ်ဳိ ခ်ဥ္ ခါး ေအး ကို အလွည့္က်စားေပမယ့္ ေၾကာ္ ဖန္ စပ္ ဆိမ့္ ေတြကို မေရွာင္ဘူးဆိုရင္ ကိုယ္ခံအားတက္မလာဘဲ က်မွပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ေၾကာ္ ဖန္ စပ္ ဆိမ့္ကို ေရွာင္ေစခ်င္ပါတယ္ – အာကာသဓာတ္ သည္းေျခ ဓာတ္ ေတေဇာဓာတ္နဲ႔ ပထဝီဓာတ္ႀကိဳက္အစာေတြကို ေရွာင္ရပါမယ္။

ဘဲဥ ၾကက္ဥ ေတာင္မွ ေၾကာ္တာထက္ ျပဳတ္စားတာက ပိုၿပီး ကိုယ္ခံအားေကာင္းပါ တယ္ –

ခုခ်ိန္မွာ ၾကာရွည္ခံ အစားအစာေတြ ဆီးထုပ္ ေဂြးခ်ဳိသီး မာလကာသီးတို႔စားရင္လည္း ကိုိယ္ခံအား က်ဆင္းပါတယ္ – အပူ အစပ္ေတြ စားလြန္းရင္လည္း ကိုယ္ခံအားက်ဆင္း ပါတယ္။

အခ်ဳိ အစိမ့္ေတြျဖစ္တဲ့ ႏြားႏို႔ေတြေသာက္ ၾကက္ဥစားသူေတြဟာ ဝိတ္ေတြတက္ၿပီး ဆီးခ်ဳိေတြသာ ျဖစ္လာမယ္ – ကိုယ္ခံအားက ပိုညံ့ၿပီး တက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အေရာင္နဲ႔ေျပာျခင္း

ေရာင္စုံေတြ ၾကည့္ၿပီးရင္ ကိုယ့္အျမင္အာရုံဟာ လန္းသြားသလား ႏြမ္းသြားသလား ျပန္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ – မ်က္လုံးအာကာသကို ေျပာတာပါ –

အေရာင္စုံ စူးရွေတာက္ပတဲ့အေရာင္ေတြ ေပါ့ – အဲသည္အစား ခ်ဥ္ခ်ဳိအရသာ အဟာရဓာတ္ရဲ႕ ဓာတ္ႀကိဳက္အေရာင္ အျပာေရာင္ေလးကိုၾကည့္ရင္ မ်က္လုံးက လန္းလား. ႏြမ္းလား စဥ္းစားပါ –

ဒါေၾကာင့္ မ်က္လုံးကိုလည္းအားရွိေအာင္ မ်က္လုံးကေန ကိုယ္ခံအားေကာင္ေအာင္္ ေထာက္ပံ့တဲ့ေနရာမွာ အျပာေရာင္ လက္ကိုင္ပုဝါေလး တဘက္ေလးကို မ်က္လုံးေပၚ အုပ္လိုက္ရင္ ဘက္ထရီအားသြင္းသလို ျဖစ္လာမွာပါ။

အျပာ ၿပီးရင္ အဝါ အဝါၿပီးရင္ အနီ အဲဒီလိုိအေရာင္ေလးေတြကို စနစ္တက် သုံးေစခ်င္္ တယ္ – ကိုယ့္အိိမ္မွာ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ.

လိုက္ကာ အိပ္ရာခင္း ေခါင္းအုံး ေခါင္းအံုးစြပ္ ကစၿပီး သုံးမယ္ဆိုရင္ ( ေန႔စဥ္ထိေတြ႕သမၽွ) ကိုယ္ခံအားေကာင္းဖို႔ေသခ်ာေနပါတယ္။

ဆရာၿကီး ဦးရန္ေအာင္္