စစ္ ကိုင္းတိုင္း၊ ကန္႔ဘလူခရိုင္၊ကသာခရိုင္)

၃၀.၃.၂၀၂၀ရင္ေန႔ ညေန၆နာရီအခ်ိန္မွစ၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူ၊ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အင္းေတာ္၊ ဝန္းသို၊ ေကာလင္း၊ ကာသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပာမ်ား၊ တစ္ပိုင္းတစ္စမီးေလာင္ကၽြမ္းထားေသာ ေကာက္ရိုး၊ဝါးရြက္၊သက္ရြက္မ်ား က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး စိတ္ထားယုတ္မာေသာလူတစ္စုမွ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ထူးတပါးမွ ကိုဗစ္ေရာဂါကာကြယ္ရန္ ေမတၱာဓာတ္ျဖင့္ ျပာမ်ားျဖန္႔ၾကဲလိုက္ေၾကာင္း၊ အိမ္ေရွ႕ထြက္ၾကည့္ၾကပါေတြ႕ပါလိမ့္မည္၊

ထိုေတြ႕ရွိရတဲ့ျပာမ်ားကို ေရစိမ္ေသာက္ရန္ ဖုန္းဆက္၍ မဟုတ္မမွန္သတင္းျဖန္႔ခ်ီလိုက္ေသာေၾကာင့္ ဗဟုသုတႏွင့္ က်န္းမာေရးအသိနည္းေသာ ေဒသခံအခ်ိဳ႕မွာ ျပာမ်ားေကာက္ယူၿပီး ေရစိမ္ေသာက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

သိနားလည္သူအခ်ိဳ႕က ထိုသို႔မျပဳလုပ္ရန္ ေျပာဆိုတားျမစ္ၾကေသာ္လည္း ၃၁.၃.၂၀၂၀ရက္ေန႔အထိ အိမ္ေရွ႕၊ လမ္းမမ်ားေပၚ၊ ရြာျပင္လယ္ကြင္မ်ားသို႔ထြက္၍ ျပာမ်ားေကာက္ယူစုေဆာင္းၿပီး ေရစိမ္ေသာက္လၽွက္ရွိခဲ့ပါသည္။

ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာ၏ျဖစ္စဥ္တစ္ခုမွာ ထိုင္ျပန္ရြာသားတစ္ဦးက်က်န္ခဲ့သည့္ ဘတ္ေငြအေႂကြေစ့ကို ထိုရဟႏၲပဂၢိဳလ္ထူးမွ အထူးစြန္႔ၾကဲလိုက္သည္ဟုယူစၾက၍ ေရအိုးတြင္ထည့္၍ေရစိမ္ၿပီး လူအမ်ားေသာက္သုံးၾကသည္အထိ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ တိုင္းပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနကို ေလထုအရည္အေသြးစစ္ေဆးတိုင္းတာေစျခင္း၊ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ကိုဗစ္ဗိုင္းရပ္ကူးစက္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဆာင္ရြက္ေစျခင္းႏွင့္ ေတာမီးရွို႔ျခင္း၊ ေတာင္ယာမီးရွို႔ျခင္း၊ ရိုးျပတ္မီးရွို႔ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းသိရပါသည္။

က်န္းမာအသိျဖည့္ဆည္းေပး ကိုဗစ္ကာကြယ္ေရး…

ေမတၱာျဖင့္ေဝမၽွပါသည္

သန္းေဌး