အျပ င္ေလာကမွာ မေကာင္းတဲ့ တရားသူႀကီးေတြေၾကာင့္ တရားခြင္မွာ လဘ္စားေတြ မတရားမူ႔ေတြ မၾကာခဏဆိုသလိုျဖစ္ေနၾကတာပါ။ ဒီလိုမ်ိဳးအျဖစ္ေတြရဲ့ အက်ိဳးဆက္က လူေတြ တရားစီရင္မူ႔အေပၚ ယုံၾကည့္မူ႔ေတြကင္းမဲ့လာၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္နိူင္ငံမွာေတာ့ ဒီလိုမ်ိဴးအျဖစ္မ်ိဳးေတြ တရားခြင္မွာ မျဖစ္ေအာင္ ဉာဏ္ရည္တုနည္းပညာ (AI) ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ စက္႐ုပ္တရားသူႀကီးေတြကို စတင္အသုံးျပဳေတာ့မွာပါ။

ဒါကို ဖန္တီးခဲ့တဲ့ တာဝန္ရွိသူမ်ားကေတာ့ သ႐ုပ္ျပသည့္အေနျဖင့္ ဖန္သားျပင္ေပၚ၌ အမႈသည္မ်ားႏွင့္ ဉာဏ္ရည္တု (AI) စက္႐ုပ္တရားသူႀကီးတို႔ video chat ျဖင့္ အမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈကို ျပသခဲ့ၿပီး ဟန္က်ိဳးအင္တာနက္တရား႐ုံး၏ လုပ္ေဆာင္ပုံမ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ား က ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံရဲ့ လူမႈမီဒီယာပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ WeChat တြင္ မိုဘိုင္းတရား႐ုံးကိုထည့္သြင္းထားၿပီး မတ္လကတည္း ကစ၍ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တရားစီရင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကိစၥေပါင္း သုံးသန္းေက်ာ္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ဟန္က်ိဳးၿမိဳ႕တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္က႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါတယ္။

ဟန္က်ိဳးတရား႐ုံးသည္အေနနဲ႔ အမႈသည္မ်ားသည္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းသြင္းကာ တိုင္ၾကားနိုင္ၿပီ အြန္လိုင္းကုန္သြယ္ေရးအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္တာဝန္ယူမႈ ျပသနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

Credit-XYZNews