မေန႔ ကမိုးကုတ္ၿမိဳ႕အဝင္ဝမွာျဖစ္တဲ့ကိစၥကေတာ့ ပုဒ္မ-၂၉၄/၃၅၃နဲ႔အခုည ၈ : ၀၀ အခ်ိန္က်ပ္ျပင္စခန္းမႉးမွက်ပ္ျပင္စခန္းသို႔

လင္မယားႏွစ္ေယာက္စလုံးကိုေခၚသြားပါၿပီအာမခံရတဲ့အမႈဆိုေတာ့သူတို႔ကအာမခံနဲ႔ရင္ဆိုင္ရေတာ့မယ္။

ဥပေဒမွာေက်ေအးခြင္မရွိပါ

ဖင္ယားတာ အာမခံမရ

မေန႔က မိုးကုတ္ ေက်ာက္ဖားဂိတ္မွာ က်န္းမာေရး

အပူခ်ိန္ စစ္ေဆးတဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြကို

ဆြဲထိုးမယ္ ကန္ပစ္မယ္ဆိုၿပီး

ျပႆနာရွာ ေျခေထာက္နဲ႔ လိုက္ကန္တဲ့

အမ်ိဳးသမီးကို ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ပါၿပီ။

ယေန႔ညမွာကို ရဲစခန္းကို

အခမဲ့ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ား

ပရိတ္သတ္ႀကီး ရင္ထဲဘယ္လိုခံစာရလည္း

Credit:Burmese.Asia