ကို ရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကို ေဘးကင္းတဲ့ ေနရာ မရွိဆိုကာ ကမၻာလုံးဆို္ငရာ ကပ္ေဘးအျဖစ္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO က ေၾကညာထားေပမယ့္ ကမၻာေပၚက လက္တစ္ဆုပ္စာ နိုင္ငံအနည္းငယ္ကေတာ့ ခုထိ လြတ္ေျမာက္ေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တ႐ုတ္နိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွာ မႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ခုဆိုရင္ ကမၻာတစ္လႊားမွာ လူေပါင္း ၇၈၈၀၀၀ ေက်ာ္ကို ကူးစက္ထားၿပီး ေသဆုံးသူ ၃၈၀၀၀ ခန႔္ ရွိေနပါၿပီ။

ဒါေ ပမယ့္ ပစိဖိတ္နိုင္ငံေတြနဲ႔ အာဖရိကနဲ႔ အာရွက နိုင္ငံေတြ ၁၆ နိုင္ငံမွာ ခုထိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ မရွိေသးပါ။
အာဖရိကမွာဆိုရင္ လီဆိုသို၊ ေတာင္ဆူဒန္၊ ယီမင္၊ ဆီရီယာလီယြန္၊ ဘူရန္ဒီနဲ႔ မာလာဝီနဲ႔ အေနာက္ပို္ငးဆာဟာရေဒသေတြမွာ ခုထိ ဗိုင္းရပ္စ္ မကူးစက္ေသးပါ။

အာရွမွာဆိုရင္ တာ့ခ္မင္နစၥတန္၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေတြ ဗိုင္းရပ္စ္ မေရာက္ေသးပါ။
ပုံမွန္အခ်ိန္မွာ ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြ အလာမ်ားတဲ့ ပစိဖိတ္ကၽြန္းနိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာလည္း သီးျခားခြဲေနတာနဲ႔ အစြန္အဖ်ားက်တာေတြေၾကာင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ မကူးေသးပါ။

ဒီ နိုင္ငံနဲ႔ ေဒသေတြကေတာ့ တြန္ဂါ၊ ဆာမိုအာ၊ ဗန္ေနာ့တူ၊ ကြတ္ကၽြန္းစု၊ နီအူအိနဲ႔ တူဗာလူတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 ဟာ ကမၻာတစ္လႊားမွာ နိုင္ငံနဲ႔ ေဒသေပါင္း ၁၇၈ ခုစီ ပ်ံ႕ႏွံ့ျဖစ္ပြားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ဒီ ေရာဂါကေန ျပန္လည္ နာလန္ထူလာသူေပါင္းကေတာ့ ၁၆၆၇၀၀ ဦး ရွိပါတယ္။

Rf; Bernama
Credit-Writer_ ေမာင္သံဆင့္(XYZ News)