ေက်း ဇူးပါကေလးတို႔ေရ…

အေရးေပၚခြဲစိတ္ခန္း၊ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး ICU ၊ ေဝဘာဂီ ICU ၊ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး Isolation Ward တို႔ တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ ေမ့ေဆးဆရာဝန္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ICU မွ ခြဲစိတ္ခန္းမွ သူနာျပဳဆရာမေလးတို႔ေရ လူတကာေၾကာက္ေနတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေဘးကင္း က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးခ်င္ၾကတာေတြ႕ရလို႔ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိၿပီး ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ခံစားေနရသူမ်ားကို ကိုင္တြယ္ကုသမႈ ေပးၾကမည့္သူေတြပါ။ မိမိတို႔ကူးဆက္ႏိုင္တာကို သိရွိထားၾကပါတယ္။ မိမိတို႔လုပ္ႏိုင္သေလာက္ အားစိုက္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ အိမ္မျပန္ၾကေတာ့ဘဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကေတာ့မည့္ သူမ်ားပါ။

ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးပါေသာ က်န္းမာေရးႏွင္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနကိုလဲ ေက်းဇူးအထူးတင္မိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံုး ေဘးကင္းဖို႕ အေရးေပၚေဆးပညာမွစ ေရာဂါရွာေဖြေရးနယ္ပယ္ ပုံရိပ္ေဖၚေရာဂါရွာေဖြးေရးဆရာဝန္ သမားေတာ္ ခြဲစိတ္မက်န္ ဆရာဝန္ဆရာမ ဝန္ထမ္းေပါင္းစုံ စုေပါင္းျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။

ကာကြယ္ေရး အပိုင္းတာဝန္ယူေနရသူ ဆရာဝန္ ဆရာမမ်ားမွာလဲ ေန႔မအား ညမနားၾကရပါ။

မိမိတို႔မွာရွိတဲ့ အင္အား ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ပံ့အင္အားျဖည့္မႈေတြနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဖို႕ ဆုေတာင္းၿပီး အင္အားစုေဆာင္းၾကရေအာင္ေနာ္။

အားတင္းထားၾကပါ။

Phyu Khinmoe