၁။ က် န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိ သည့္ COVID-19 လတ္တေလာအသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ဂိတ္ မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဆး႐ုံအေျချပဳအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္၍လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၂။ (၃၀-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၆) နာရီမွ (၃၁-၃-၂၀၂၀) ရက္ ေန႔၊ ညေန (၆) နာရီအထိ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအသစ္ (၄၄) ဦး ရွိပါသည္။

၃။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (၃၁-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၇:၃၀) နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈအေျဖမ်ားအရ ေစာင့္ၾကည့္လူနာႏွင့္ ေဆး႐ုံတြင္ အသြား အလာကန္႔သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိေသာ လူနာ(၆၇)ဦး၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) တြင္ေဖာ္ျပထားရွိေသာ လူနာ (၁) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲအေျဖတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရၿပီး က်န္လူနာ (၆၆) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲအေျဖမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးမရွိေၾကာင္း (မရွိေၾကာင္း) ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၄။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-15) သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ပုဂၢလိကေဆးခန္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၌ ေနထိုင္သည့္ အသက္ (၄၅) ႏွစ္အ႐ြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ (၂၇-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဖ်ားျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း စေသာလကၡဏာမ်ား ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ (၃၀-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသို႔ သြားေရာက္ျပသခဲ့ရာ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ၫႊန္းပို႔ခဲ့၍ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ သီးသန႔္ထားရွိ ေဆးကုသမႈေဆာင္႐ြက္ၿပီး ဓာတ္ခြဲနမူနာအား ေပးပို႔စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ လူနာအား ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး လတ္တေလာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိပါသည္။

၅။ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၁၄) ဦးအနက္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံတြင္ လူနာ (၁) ဦး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးတြင္ လူနာ (၉) ဦးႏွင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕၊ ကန္ေတာ္နဒီေဆး႐ုံတြင္ လူနာ (၁) ဦး၊ ေနျပည္ေတာ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ လူနာ (၁) ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လူနာ (၁) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၃) ဦး တို႔၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိပါ သည္။ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီး၊ အထူးၾကပ္မတ္ခန္း၌ သီးျခားထားရွိကုသမႈေပးလ်က္ရွိသည့္ လူနာ (၂) ဦးအနက္ (၁) ဦးမွာ (၃၁-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

၆။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ား ေတြ႕ရွိလာ သျဖင့္ အဆိုပါလူနာမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ဆက္စပ္မႈရွိသူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး အသြားအလာ တားျမစ္ပိတ္ပင္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္သူ လူထုအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေရာဂါကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးပညာေပးအခ်က္အလက္မ်ားအား တိက်စြာလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

MOHS