၂ ၅-၃-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ အခ်ိန္ နံနက္ ၂နာရီဝန္းက်င္တြင္ ျမဝတီမွထြက္လာေသာ ေရႊနန္းထိုက္ယာဥ္လိုင္း နံပါတ္ 9M/8749 တြင္ covid19 postive နံပါတ္ ၉ လူနာ လိုက္ပါလာ၍ ယခု ေဝဘာဂီေဆး႐ုံသို႔ပို႔ေဆာင္ထားပါသည္။

ယာ ဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္အကူ အျပင္ကားေပၚရွိ ခရီးသည္ ၃ေယာက္ ေပါင္း ၅ေယာက္ဘဲေတြ႕ပါေသးတယ္။ ကားေပၚတြင္လိုက္ပါလာတဲ့ ခရီးသည္မွာ ၅၂ေယာက္ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ ခရီးသည္မ်ားမေတြ႕ေသးပါ။ postive လူနာကကားရဲ့အလည္နားမွာထိုင္သြားပါတယ္။ အေရးႀကီးပါတယ္။

၂၅ရက္ေန႔ ျမဝတီမွထြက္လာတဲ့ ေရႊနန္းထိုက္ယာဥ္လိုင္းတြင္ပါလာေသာ ခရီးသည္မ်ား ယခု post အားေတြ႕ရွိပါက မိမိႏွင့္နီးစပ္ရာ က်န္းမာဌာန သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားထံ သတင္းပို႔အေၾကာင္းၾကားပါရန္။