ေနျပ ည္ေတာ္၊ မတ္လ (၃၁)

တ ပ္မေတာ္အရာရွိ ၂၉ ဦး အပါအဝင္ စစ္သည္ႏွင့္မိသားစုဝင္စုစုေပါင္း ၆၇ ဦးကို ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ Covid-19 သံသယျဖင့္ ကန႔္သတ္ေစာင့္ၾကည့္ထားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ သိရသည္။

မတ္ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ Hospital Quarantine ေစာင့္ၾကည့္သူ စစ္သည္ ၆ ဦး၊ မိသားစုဝင္ ၁၈ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၄ ဦးရွိေၾကာင္း ၊ Home or Facility Quarantine ေစာင့္ၾကည့္သူ အရာရွိ ၂၉ ဦး၊ စစ္သည္ ၁၁ ဦး၊ မွီခို ၃ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၄၃ ဦး ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၎ကန႔္သတ္ေစာင့္ၾကည့္ထားသူမ်ားထဲတြင္ ျပည္ပမွျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားပါဝင္ၿပီး ျပည္ပမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈရွိၾကသူမ်ားလည္းပါဝင္ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ကို သံသယျဖင့္ ကန႔္သတ္ေစာင့္ၾကည့္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္႐ုံးထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယေန႔အထိ တပ္မေတာ္အတြင္း COVID-19 ေရာဂါကူးစက္ခံရသူ၊ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ မရွိေသးေၾကာင္း မတ္ ၃၀ ရက္ေန႔ ညတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

COVID-19 ႏွင့္ပတ္သက္၍ မတ္ ၃၀ ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ကာ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေၾကာေရးႏွင့္တည္းခိုေရးစခန္းတြင္ သီးသန႔္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရမည့္သူ၊ ကုသရ မည့္သူမ်ားအတြက္ ခုတင္(၂၀၀၀)ထားရွိႏိုင္ေရး၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္ေၾကာေရးႏွင့္ တည္းခိုေရးစခန္းတြင္ ခုတင္(၁၅၀၀၀)ထားရွိႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ထားရန္၊ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ တပ္၊ ႒ာနအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ လူနာမ်ားလက္ခံ ကုသေပးႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားအား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕စီစဥ္ထားရန္ ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႕ျပင္ မုတၱမ ေရယာဥ္မ်ားအား ေဆး႐ုံအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ထားရန္လည္း ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

သတင္းတမန္