ကို ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္ဝူဟန္ၿမိဳ႕ ပင္လယ္စာေဈးထဲကေန စတင္ေပါက္ဖြားလာတာမဟုတ္ဘူးလို႔ အေမရိကန္က်န္းမာေရးပညာရွင္ေတြက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ကမာၻမွာ ဒီကပ္ေဘးစတင္ျဖစ္ေပၚခ်ိန္ကစလို႔ ဗိုင္းရပ္စ္ စတင္ေပါက္ဖြားရာရင္းျမစ္ကို အြန္လိုင္းမွာ ခန႔္မွန္းမႈေတြ၊ သီအိုရီ ထုတ္ ျငင္းခုံၾကတာေတြက အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာပါ။

အေစာပိုင္းသိပၸံေလ့လာမႈေတြ အရေတာ့ ဒီဗိုင္းရပ္စ္ဟာ သဘာဝျဖစ္စဥ္ေတြ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတာလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ တူလိန္းေဆးေက်ာင္းမွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေရာဘတ္ဂယ္ရီကေတာ့ ဒီဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ဝူဟန္က ပင္လယ္စာ ေဈးကေန စတင္ျဖစ္ေပၚလာတာလို႔ မွားယြင္း ယုံၾကည္ေနတာကို ေထာက္ျပပါတယ္။

သူက “ဒီပိုးရဲ႕ ရင္းျမစ္ဟာ အဲ့ဒီထက္ ေစာတယ္၊ ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ လူေတြၾကားထဲ သိပ္မျပင္းထန္တဲ့ အဖ်ားေရာဂါပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ေတာင္ခ်ီၿပီး ရွိေနႏိုင္ခဲ့တယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။

အေမရိကန္အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးအင္စတီက်ဴ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာ ဖရန္စစ္ေကာလင္းကေတာ့ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး တခုက လင္းႏို႔ေတြလို လက္ခံေကာင္ေတြမွာ ရွိေနရာက လူ႔ဆဲလ္ေတြကို ကူးစက္တယ္၊ ဆားစ္နဲ႔ မားစ္ေရာဂါျပန႔္ပြား သလိုမ်ိဳးလို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒုတိယတခုကေတာ့ ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ တိရစာၦန္ေတြဆီကေန ျဖတ္သန္းၿပီးမွ လူေတြကို အဖ်ား ေရာဂါျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့အဆင့္အထိ၊ လူလူခ်င္းကူးစက္ေစႏိုင္စြမ္းျဖစ္တဲ့အဆင့္အထိ ခုလို ေရာက္လာတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ခန႔္မွန္းပါတယ္။

ဒီဗြီဘီ