Dettol ဝယ္ရခ က္ေနခ်ိန္တြင္ အိမ္သံုးအေရာင္ခြၽတ္ေဆး Bleach ကို အသုံးျပဳ၍ ပိုးသတ္ျခင္းႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး ျပဳလုပ္နည္း…

Bleach က Supermarket ေတြမွာရႏိုင္ပါတယ္..

တံခါးလက္ကိုင္, ထိုင္ခုံ တို႔ကို လက္အိပ္ သုံးၿပီး မၾကာခဏသုတ္ေပးပါ..

(Dettol အစားသုံးရန္သာျဖစ္သည္ လူ ေပၚသို႔ ျဖန္းရန္မဟုတ္ပါ)

Bleach တြင္အဓိကပါဝင္ေသာ ဆိုဒီယမ္ဟိုက္ပိုကလိုရီသည္ အဏုဇီဝသက္ရွိမ်ားတြင္ ပ႐ိုတိန္းကို ေခ်ဖ်တ္ႏိုင္သျဖင့္ ဗက္တီးရီးယား၊ မႈိႏွင့္ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကိုေသေစသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဝယ္ယူရလြယ္ကူၿပီး ကုန္က်စရိတ္ သက္သာ၍ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ပိုးမႊားဖယ္ရွားရန္အတြက္အိမ္သုံးအေရာင္ခြၽတ္ေဆးကိုအႀကံျပဳၾကသည္။

လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား…

Brush, Mop ၾကမ္းတုိက္ အဝတ္တံ, အဝတ္ေဟာင္း ေရျဖန္းဘူးမ်ားႏွင့္ ပုံး။

5.25% Sodium Hypochlorite ပါဝင္ေသာ Bleach (အေရာင္ခြၽတ္ေဆး) ႏွင့္ေရ။

အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား…

မ်က္ႏွာဖုံး၊ ရာဘာလက္အိတ္၊ ပလတ္စတစ္ခါးစည္း မ်က္မွန္

ေရာစပ္ပုံ (ေရေအးျဖင့္သာ ေရာစပ္ရန္)

အေထြေထြ အိမ္သန႔္ရွင္းေရးအတြက္ ေရာစပ္ပုံ…

၁:၉၉ အခ်ိဳး

အေရာင္ခြၽတ္ေဆး ၁ ဆ ႏွင့္ ေရ ၉၉ ဆ ကိုေရာပါ။ (ေရတစ္လီတာကို လဖက္ရည္ဇြန္း ၂ ဇြန္းခန္႔)

ပိုးသတ္ေဆးအျဖစ္အသုံးျပဳရန္ အတြက္ေရာစပ္ပုံ…

၁:၄၉ အခ်ိဳး

အေရာင္ခြၽတ္ေဆး ၂ ဆ ကို ေရ ၉၉ ဆ ႏွင့္ေရာပါ။ (ေရတစ္လီတာကို လဖက္ရည္ဇြန္း ၄ ဇြန္းခန္႔)

ထိေရာက္ေစရန္ အေရာအေႏွာကိုျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္းအသုံးျပဳသင့္သည္။

အသုံးျပဳၿပီးသား သန႔္ရွင္းေရးကိရိယာမ်ားကို ေရာစပ္ထားသည့္ အေရာင္ခြၽတ္ေဆးျဖင့္ မိနစ္ ၃၀ ၾကာေအာင္စိမ္ထားၿပီး ေနာက္တစ္ခါမသုံးမီ ေသေသခ်ာခ်ာေဆးေၾကာပါ။

ေနာက္ဆုံးတြင္ လက္မ်ားကို ဆပ္ျပာျဖင့္ေဆးေၾကာပါ။

သတၱဳ၊ သိုးေမႊး၊ ႏိုင္လြန္၊ ပိုး၊ ဆိုးေဆးႏွင့္ေဆးသုတ္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚတြင္ အေရာင္ခြၽတ္ေဆးကိုအလြန္အကြၽံသုံးပါက အေရာင္ပ်ယ္လြင့္ျခင္း အဝတ္အစားမ်ားပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

မ်က္လုံးကို ထိျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ခေလးမ်ားႏွင့္ေဝးရာတြင္ထားပါ။

အကယ္၍ အေရာင္ခြၽတ္ေဆး မ်က္စိသို႔ဝင္ေရာက္လွ်င္ အနည္းဆုံး ၁၅ မိနစ္ခန႔္ေရေဆးပါ။

ေနေရာင္တိုက္႐ိုက္မထိႏိုင္ေသာ အရိပ္ေအာက္တြင္ သိုေလွာင္ထားသင့္သည္။

ၾကာရွည္စြာသိမ္းစီးထားေသာ အေရာင္ခြၽတ္ေဆးသည္ ပိုးသတ္ျခင္းအာနိသင္ကိုယုတ္ေလ်ာ့ေစသည္။

အေရာင္ခြၽတ္ေဆးသည္ အခြၽဲအေျမႇးပါးမ်ား၊ အေရျပားႏွင့္ေလလမ္းေၾကာင္းကိုထိခိုင္နာက်င္ေစၿပီး အပူသို႔မဟုတ္ အလင္းေအာက္တြင္ ၿပိဳကြဲျခင္းႏွင့္အျခားဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလြယ္တကူဓါတ္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ၎ကိုအသုံးျပဳရာတြင္ သတိထားသင့္သည္။

အေရာင္ခြၽတ္ေဆးကို မေလ်ာ္ကန္စြာအသုံးျပဳျခင္းသည္ ပိုးသတ္ျခင္းကို ထိေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းေစၿပီး မေတာ္တဆမႈမ်ားကိုလည္းျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

အေရာင္ခြၽတ္ေဆးရည္ကို အလြန္အကြၽံအသုံးျပဳျခင္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းေစၿပီးေဂဟစနစ္မွ်တမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။

Ref – UK Health Department
Thein Swe Oo