ဒီဇင္ ဘာ ၂၀။ ေနျပည္ေတာ္ – ဗစ္တိုးရီးယားအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲခံရသူ ေအာင္ႀကီးသည္ ဗစ္တိုးရီယား သမီးငယ္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အခင္းျဖစ္ေနရာေက်ာင္းတြင္ရွိေသာ တရားလိုျပသက္ေသမ်ားက ၎က်ဴးလြန္ႏိုင္သည့္ အေျခေနမရွိေၾကာင္း ထြက္ဆို၍ တရားရွင္ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဒကၡိဏခ႐ိုင္ တရား႐ုံး သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး အရာရွိ ဒုတိယတရားသူႀကီး ေဒၚျဖဴဝင္းလတ္က ေျပာၾကားသည္၊၊

စြပ္စြဲ ဖမ္းဆီးခံရသူ ေအာင္ႀကီးအား တရားရွင္လႊတ္ေပးမႈႏွင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရား႐ုံးက ယေန႔(ဒီဇင္ဘာ ၂၀ရက္) သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရာ ဒုတိယတရားသူႀကီး ေဒၚျဖဴဝင္းလတ္က ထိုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“စြဲခ်က္တင္ႏိုင္တဲ့ သက္ေသခံခ်က္အေထာက္အထား တစ္စုံတစ္ရာ မေတြ႕ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံး ဥပေဒပု္မ ၂၅၃(၂)အရ စြဲခ်က္မတင္ဘဲ လႊတ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္”ဟု ဒုတိယတရားသူႀကီး ေဒၚျဖဴဝင္းလတ္က ေျပာသည္။ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို နစ္နာသူမ်ား၊ တရားလိုတရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဥပေဒအရာရွိတို႔ ေက်နပ္မႈမရွိပါက အဆင့္ျမင့္တရား႐ုံးမ်ားသို႔ ႏွစ္လအတြင္း ျပင္ဆင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

Source-7 Day Daily