ဖိ လစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ဆရာဝန္ (၉) ဦး ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းက မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရိွ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္လည္း လူနာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရေသာ လူနာမ်ားအား ကုသေပးရင္း ေရွ႕တန္းကေန အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း အကာအကြယ္ေပးမႈ ကင္းမဲ့ေနသည္ဟု ဆရာဝန္မ်ားက ေစာဒကတက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဆရာဝန္မ်ား ေသဆုံးမႈ သတင္းေၾကာင့္ ယင္းႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ က်န္းမာေရး အက်ပ္အတည္းသည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားမႈထက္ ပိုမို ဆိုး႐ြားေနႏိုင္သည့္အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၃၈ ဦးရွိေနၿပီး ကူးစက္ခံရသူ ၆၃၆ ဦးရိွေနၿပီ ျဖစ္သည္။

လူေပါင္း ၅၅ သန္း ေနထိုင္သည့္ လူဇြန္ကြၽန္းတြင္လည္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဒုတိယအပတ္ေျမာက္အျဖစ္ lockdown ခ်မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ကူးစက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွာမူ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အမႈထမ္းမ်ားက သတိေပးလ်က္ ရွိသည္။

ဆရာဝန္ (၉) ဦး ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုံေလာက္သည့္ အကာအကြယ္ေပးမႈ မရရွိဘဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းက မတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။

M-NIB
ေလးစားစြာျဖင့္
Credit-Blacker