ကို ရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သည္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ (၉) ရက္ၾကာ ရွင္သန္ႏိုင္သျဖင့္ လက္ကဲ့သို ့ပင္ ဖုန္းကို မၾကာခဏ ေဆးေၾကာ သန္ ့ရွင္းေပးသင့္ဟု ၾသစေၾတးလ်ပညာရွင္သတိေပး…

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္္္စ္ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္မ်ား၊ သစ္သီးမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ေဆးေၾကာသကဲ့သို ့ မိမိတို ့၏ ဖုန္းမ်ားကိုလည္း မၾကာခဏ ေဆးေၾကာေပးသင့္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်မွပညာရွင္တစ္ဦးက သတိေပးလိုက္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Griffith တကၠသိုလ္မွ ကူးစက္မွု ေရာဂါမ်ားဆိုင္ရာ အထူးက်ြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ပါေမာကၡ Nigel McMillan က သတိေပးလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ေဆးရံုျဖင့္ မလံုေလာက္ဘဲ ဖုန္းမ်ားကိုပါ ေဆးေၾကာသန္ ့ရွင္းသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

ပ်မ္းမ်ျခင္းအားျဖင့္ လူတစ္ဦးမွာ တစ္ေန ့လွ်င္ ဖုန္းကို ၂၆၁၇ ၾကိမ္ႏွုန္းထိေတြ ့ကိုင္တြယ္မွုရွိျပီး ဖုန္းမ်ားေပၚတြင္လည္း ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကပ္ျငိေနႏိုင္သည္ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ေလ့လာမွုစစ္တမ္းမ်ားအရ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သည္လည္း ေခ်ာေမြ ့သည့္ဖန္သားႏွင့္ ပလပ္စတစ္မ်က္ႏွာ ျပင္မ်ားေပၚတြင္ အေျခအေနကိုလိုက္၍ (၉) ရက္ၾကာအထိ ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္သည္ကို ေတြ ့ရွိရသည့္အတြက္ ဖုန္းမ်ားကို အယ္လ္ကိုေဟာ ၆၀ မွ ၇၀ ရာခိုင္ ႏွုန္းပါဝင္သည့္ လက္သန္ ့ေဆးရည္ျဖင့္ မၾကာခဏ ေဆးေၾကာသန္ ့ရွင္းေပးသင့္သည္ဟု ပါေမာကၡ Nigel McMillan က သတိေပးေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref – DM,TLN
Credit-Blacker