ေက်း ဇူးပါ ခ်စ္သူ ေရ💙💙💙
25 . 3 . 2020

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈ ႏွင့္
အေရးေပၚ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းက်မ္းမာေရး ရဲ့ ဦးစီး ကြပ္ကဲမႈ႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ကူညီနိုင္ရန္အတြက္ နားလည္ ေပးတဲ့ မိသားစု ႏွင့္ ခြင့္ျပဳေပးတဲ့ ခ်စ္သူကိုပါ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ဒီေန႔ကစၿပီး အေရးႀကီးလူနာႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ားကို ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ရေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗိုင္းရပ္မ်ား ကပ္တြယ္ေနနိုင္သည့္အတြက္ အိမ္ျပန္ခြင့္မရွိေတာ့သလို ကိုယ္တိုင္ lockdown ခ်လိုက္ရ ၿပီျဖစ္ပါတယ္ ဒီရက္ေတြမွာ အလုပ္ႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ားတြက္ မလုပ္နိုင္ေသးတာကိုေတာင္းပန္ပါတယ္

အေရးတႀကီးေတြ႕လိုပါက ေဝဘာဂီေဆး႐ုံမွာ ေန ည ရွိေနမွာပါ…
လိုအပ္လို႔ အကူညီလိုလၽွင္ ဆက္သြယ္ပါ …

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိလၽွင္လည္း ‌ေျပာပါ ဆိုပါ ရိုင္းပင္ပါ
ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ အတူ

ေအာင္ေသာ္ ၊
ဟန္ဇာမိုးဝင္း ၊
ေမတၱာျမင့္ျမတ္ဟိန္း ၊

ေမာင္ေမာင္သန္႔ တို႔
အပါအဝင္ အားလုံး ႏွစ္က်ိတ္ 20 ေယာက္ပါ …

ေဝဠဳေက်ာ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း
09455500014
09455500010

GMW
095061838
09782061838

MMT ျပည္သူ႔ကယ္ဆယ္ေရး
09695001419
095001419

Credit Wai Lu Kyaw