ကြၽ န္ပ္ကိုယ္တိုင္-“အ႒ာန ေမတံ”ဂါထာ ေတာ္၏ တန္ခးို႔ေတာ္ေၾကာင့္ အသက္အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရပုံကို သူရဇၨမဂၢဇင္းတြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ကိုယ္ေတြ႕အျဖစ္မွန္ဝတၳဳတိုမ်ားအျဖစ္ေရးသားခဲ့ပါ၏။

ေန႔စဥ္မျပတ္ ႐ြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေတာ္ မူၾကပါ သူေတာ္ေကာင္းတို႔။ က ပ္ေဆးျခင္းေဘးမွ လြတ္ကင္းၾကေစရန္ “အ႒ာန ေမ တံ” ဂါထာေတာ္ ႐ြတ္ပါ ဤဂါထာေတာ္သည္ကား ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို အရွင္ေဒဝဒတ္ ေက်ာက္ေမာင္းဆင္၍လုပ္ႀကံၿပီးကာစ ပုထုဇဥ္ရဟန္းေတာ္တို႔ကဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္အတြက္စိုးရိမ္ၾကသျဖင့္ တုတ္ ေတာင္ေဝွး စသည္တို႔ျဖင့္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ကို အကာ အကြယ္ေပးရန္ စုေဝးေရာက္ရွိလာၾကရာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္က ကာကြယ္ေပးရန္ မလိုေၾကာင္း ရွင္းလင္းမိန႔္ၾကားေတာ္ မူရာတြင္တစ္ႀကိမ္။

ေနာက္ေန႔ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ိဆြမ္းခံႂကြမည့္အခ်ိန္ နာဠာဂီရိ ဆင္ဆိုးႀကီးကို အရက္တိုက္ၿပီး ဗုဒၶဘုရားရွင္ကို လုပ္ႀကံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေတာ္မူသျဖင့္ ညီေတာ္အရွင္အာနႏၵာက ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ေရွ႕မွ ႂကြသြားၿပီး ဘုရားရွင္ကိုအကာအကြယ္ျပဳမည္ကို မလိုအပ္ေၾကာင္း အရွင္အာနႏၵာအား မိန႔္ၾကားေတာ္မူရာတြင္ တစ္ႀကိမ္။

ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္

“ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔ိ၏ သဘာဝ မည္သူကမွ် မည္သို႔မွ် ဘုရားရွင္တို႔၏ အသက္ကိုလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္၍ မရေၾကာင္း ဘုရားရွင္တို႔သည္ အခ်ိန္တန္မွသာ မိမိတို႔အလိုလိုသာ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၾကရၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း”

မိန႔္ၾကားေတာ္မူေသာ ဂါထာေတာ္ျဖစ္၏။

“အ႒ာန ေမတံံ ဘိကၡေဝ အနဝကာေသာ၊

ယံ ပ႐ူပကၠေမန တထာဂတံ ဇီဝိတာ ေဝါေရာေပယ်၊

အႏုပကၠေမန ဘိကၡေဝ တထာဂတာ ပရိနိဗၺာယႏၲိ။”

(ဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတၳိေမ ေဟာတုသဗၺဒါ။)

ဤဂါထာေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္သည္ သက္ေတာ္ရွည္စံကင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အိမ္ေျခတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည့္ စံကင္း႐ြာႀကီး ပလိပ္ေရာဂါက်ေရာက္ေန ရာ အက်ဥ္းအၾကပ္ထဲမွ ႐ြာသူ႐ြာသားတို႔၏ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကယ္ဆယ္ေတာ္မူခဲ့ရာတြင္ ထင္ရွားေတာ္မူခဲ့၏။

(ယၡဳ မ ဟ န ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဘဒၵႏၲကုမာရ အ႐ြယ္ေကာင္းစဥ္ ္ကလည္း စံကင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ထိုအေၾကာင္းမိန႔္ၾကား၍ အ႒ာနေမတံ ဂါ ထာေတာ္ႏွင့္ လူသားတို႔၏အသက္ကိုကယ္ခါ သာသနာျပဳရာ ျပဳေၾကာင္း မိန႔္ၾကားေတာ္မူခဲ့ဖူး၏။)

UBA ေခတ္က ရွမ္းျပည္တစ္ေနရာတြင္ ေတာင္ေစာင္းႏွင့္တိုက္မိၿပီးေလယာဥ္ပ်က္က်ရာ အပြန္းအပဲ့ရာပင္မရွိ အသက္ရွင္ က်န္ခဲ့သူ၏ အက်ၤ ီအိတ္အတြင္း၌လည္း အ႒ာနေမတံဂါထာေတာ္ ေရးထားသည့္ စာ႐ြက္ကိုေတြ႕ရသည္ဟုဆို၏ ထိုသူတစ္ ဦးထည္းသာ ထူျုခားစြာ အသက္ရွင္က်န္ခဲ့၏။

“အ႒ာန ေမတံ” ဂါထာေတာ္ကို အခ်ိဳ႕ကလည္း “သဗၺသိဒၶိ “ဂါထာေတာ္ဟု အမည္ေခၚေဝၚၾက၏။

မည္သို႔ဆိုေစ “အ႒ာန ေမတံ”ဂါထာေတာ္ ကိုေန႔စဥ္႐ြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ျခင္း၊ ပုဒ္ ပါဒ္အကၡရာ မွန္ကန္စြာေရးသား၍အိမ္၏ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ အိမ္၏ ေလးဘက္ေလးတန္ အိမ္ဝင္ေပါက္ အေပၚ စသည္တု႔ိ၌႐ိုေသစြာ ကပ္ထားျခင္း။

မိမိ၏အိတ္ ဦးထုပ္ စသည္တို႔၌ ႐ိုေသစြာ(႐ိုေသစြာ) ေဆာင္ထားျခင္း စသျဖင့္ မိမိတို႔ဉာဏ္ ရွိသလို အကာအကြယ္ယူ ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း။ ထိုသို႔ဂါထာေတာ္၏ အကာအကြယ္ကို ႐ိုေသ ယုံၾကည္စြာယူထားျခင္းျဖင့္ (ဝဋ္ေႂကြးမွ မရွိလွ်င္)လုံးဝ အႏၲရာယ္ကင္းပါေၾကာင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔ခင္ဗ်ား။

ဦးေက်ာ္စိန္ဝင္း

ဉာဏိႏၵ-ေရနံံေခ်ာင္း