ရန္န္ ကုန္တိုင္း အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္သူ ကုန္းရပ္ကြက္တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ခံ ရသူ (အဂၤလန္ျပန္) ေနထိုင္ခဲ့သည့္လမ္းကို ၁၄ ရက္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြင္းေမႊး ၁၊ ၂၊ ၃ လမ္းအပိုင္ ရာအိမ္မႉး ဦးေစာယာေထာ္က ေျပာပါသည္။

“ကင္းေမႊး ၃ လမ္းကို ပိတ္ထား တယ္။ ေရာဂါျပန႔္မွာစိုးလို႔ပါ။ သူတို႔က အိမ္ငွားေတြ။ လက္ရွိ ၇ ေယာက္က အိမ္ထဲမွာ အိမ္အျပင္ ၁၄ ရက္မထြက္ဖို႔မွာထားတယ္။ သူတို႔လိုအပ္တဲ့ ေရသန႔္နဲ႔ စားေသာက္ကုန္ေတြပို႔ေပးဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု ရာအိမ္မွဴးက ေျပာသည္။

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ အဆိုပါလမ္းကို ၁၄ ရက္ပိတ္ရန္ ညႊန္ၾကားလာသည့္အတြက္ ပိတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရာအိမ္မွဴးကဆိုသည္။

EMG