ဒီေ န႔ ညသန္းေခါင္ခ်ိန္ကစလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္မယ့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအားလုံးက ခရီးသည္ေတြအတြက္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအမံေတြကို ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

အရင္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ကိုပဲ ကန႔္သတ္ထုတ္ျပန္ထားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုေတာ့ ဘယ္ႏိုင္ငံမဆိုကေန လာေရာက္မယ့္ ခရီးသည္ေတြအေနနဲ႔ ေလယာဥ္ေပၚမတက္ခင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၇၂ နာရီ (၃ ရက္) အတြင္း COVID-19 ေရာဂါကင္းရွင္းေၾကာင္း ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးတဲ့ အေျဖ အေထာက္အထား ယူလာရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါဟာ တျခားႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ျပည္ဝင္ခြင့္ထက္ပိုၿပီး ကန႔္သတ္တင္းၾကပ္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ က်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္ယူလာဖို႔ပဲ လိုအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ေရာက္ရွိလာသူအားလုံးဟာ သီးသန႔္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေနရာေတြမွာ ၁၄ ရက္ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ခံရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အခု အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ဟာလည္း ခရီးသြားေတြ၊ သံတမန္ေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းေတြ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဗြီဘီ