ကိုရို နာဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္ပြါးေနသည့္ နိုင္ငံမ်ားမွ ျပန္လာသူမ်ား သတင္းမပို႔လၽွင္ ေထာင္ (၆) လအထိ ခ်မွတ္နိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ (COVID-19) ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့ေနသည့္ နိုင္ငံမ်ားမွ ျပန္လာသည့္သူမ်ားကို သံသယရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ သတင္းပို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ႏွင့္ ပ်က္ကြက္ပါက အေရးယူခံရနိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကူးစက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး ဌာနခြဲမွ ဒု ညႊန္မႉး ေဒါက္တာ ခင္ခင္ႀကီးက ေျပာသည္။လက္ရွိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္မွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ သာမက ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ကူးစက္ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ နိုင္ငံျခားမွ ျပန္လာသူမ်ားအားလုံး ေရာဂါ ျဖစ္ေနသည္ဟု မဆိုနိုင္ေသာ္လည္း၊ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ သံသယရွိသူမ်ား၊ ျဖစ္ပြားသည့္ နိုင္ငံမ်ားမွ ျပန္လာသူမ်ားကို အသြားအလာ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ေသာ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ိဳး ျပဳလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဒါ က္တာ ခင္ခင္ႀကီး က “ လိုက္ၿပီး စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းေနရမယ္ မ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုဆို စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံေတြ ရွိမယ္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားေတြလည္း ရွိမယ္ေပါ့။ အဲဒီမွာ သံသယလူနာမ်ိဳး ရွိလာရင္ မလြတ္သြားေအာင္လို႔ ေရာဂါရွိတဲ့သူကို ေစာေစာစီးစီး ရွာေဖြခ်င္တဲ့အတြက္ တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု ဆိုသည္။

ထိုသို႔ နိုင္ငံမ်ားမွ ျပန္လာသူမ်ား အေနျဖင့္ ဖ်ားနာျခင္း၊ ႏွာေစး၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက အနီးစပ္ဆုံး က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနသို႔ သတင္းပို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ သတ္မွတ္လိုက္ကာ၊ ထိုသူမ်ားကို ေနအိမ္မ်ားတြင္ သီးသန႔္ခြဲ ၍ ေနထိုင္ေစျခင္း၊ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ သီးျခား ခြဲျခား ေစာင့္ၾကည့္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာနိုင္ၿပီး ယခုလို ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ေဖာက္ ဖ်က္လၽွင္ ဥပေဒႏွင့္ အမိန႔္မ်ားအရ အေရးယူမႈမ်ားပါ ရွိလာနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္