ေ ရာ ဂါဘယေတြ ထူေျပာေသာ ယေန႔ကာလႏွင့္စပ္၍ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါအတြက္ ေျပာၾကားေသာေက်းဇူးရွင္ျမတ္ဆရာပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဩဝါဒစကား Video ႏွင့္ Transcribed အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားေဖၚျပအပ္ပါသည္။

🍃 ေရာ ဂါဘယထူေျပာလွတဲ့ ယေန႔အခါမွာ ဘုရားဂုဏ္၊ တရားဂုဏ္၊ သံဃဂုဏ္ ရတနာသုံးပါး၏ဂုဏ္ကို စိတ္ထဲမွာ ၾကည္ညိဳအားထားတဲ့ သဒၶါတရားေတြတိုးပြါးေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔နဲ႔ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦးအျပန္အလွန္ ေမတၱာပြါးၿပီးေနၾကဖို႔ အင္မတန္မွအေရးႀကီးပါတယ္။

🍃 ဒါ့ ေၾကာင့္မို႔ ေမတၱာတရားဆထက္တရား တိုးပြါးေအာင္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး မိမိျပဳလုပ္တဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြကိုလည္း ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိၾကတဲ့နတ္ေတြ အမၽွအတန္းေပးေဝၿပီးေတာ့ နတ္ေတြရဲ့ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ မိမိနဲ႔နတ္ေတြနဲ႔ ေမတၱာသက္ဝင္ခ်စ္ခင္ဖို႔ဆိုတာေတြကို ႀကိဳးစားအားထုတ္တဲ့အေနနဲ႔

🍃 “အာကာသ႒ာစ ဘူမ႒ာ၊
ဒေဝါ နာဂါ မဟိဒၿဓိကာ၊
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခနစ”။

🍃 အာကာသ႒နတ္၊ ဘူမ႒နတ္ ရွိသမၽွ နတ္အေပါင္းတို႔ဟာ ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို ဝမ္းေျမာက္ႏုေမာ္ သာဓုေခၚၾကၿပီး

အေရာဂ – ေရာဂါကင္းေရး၊
သုခ – ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းသာေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါလို႔
အခုလို နတ္ေတြဆီက ေမတၱာကိုခံယူၾကဖို႔ ျမတ္စြာဘုရားရဲ့ သာသနာေတာ္ကို ၾကည္ညိဳၾကတဲ့ တန္ခိုးရွိတဲ့နတ္ေတြကလည္း ဒီကေန႔ နတ္ျပည္မွာရွိၾကတာျဖစ္လို႔

🍃 “ဣဒၶိမေႏၲာ စ ေယ ေဒဝါ၊
ဝသန္တာ ဣဓသာသေန –
ျမတ္စြာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ႔ ေနၾကတဲ့

တန္ခိုးရွင္နတ္ေတြဆိုတာရွိေနၾကတယ္။ အဲဒီ တန္ခိုးရွင္နတ္ေတြကိုလည္း
“ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ” – ဒီနတ္ေတြကလည္း ဒို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္ပါေစ။

🍃 “အေရာေဂန သုေခနစ” – ေရာဂါမျဖစ္ဖို႔နဲ႔ ခ်မ္းသာဖို႔ ဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါလို႔ ဒီေမတၱာပို႔နဲ႔ ဆုေတာင္းေလးကို အျမဲတမ္းမျပတ္ရြတ္ဖတ္ သရဇၩာယ္ၾကၿပီး အတတ္နိုင္ဆုံး ရတနာသုတ္ပရိတ္ကို ရြတ္ဖတ္ၿပီးေနထိုင္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။

🍃 အဲဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားတဲ့ ရတနသုတ္ တသုတ္လုံး ကို မရြတ္နိုင္ရင္ေတာင္မွဘဲ ပထမဆုံး
(၃) ပုဒ္ကိုရြတ္ဆိုၾကဖို႔

🍃 ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊
ဘုမၼာနိဝါ ယာနိဝ အႏၲလိေကၡ၊
သဗ္ဗေဝဘူတာ သုမနာ ဘဝန္တု
အေထာပိ သကၠစၥ သုဏႏၲဳ ဘာသိတံ။

🍃 တႆမာနိ ဘူတာ နိသာေမထ သေဗၺ၊
ေမတၱံကေရာထ မာႏုသိယာ ပဇာယ၊
ဒိဝါစ ရေတၱာစ ဟရႏၲိ ေယဗလႎ၊
တႆမာ ဟိေန ရက္ခတ္ထ အပ္ပမတ္တာ” လို႔

နတ္ေတြကိုတိုက္တြန္းနိုးေဆာ္ၿပီး
“ယံကိဥ္စိ ဝိတ္တံ ဣဓဝါ ဟုရံဝါ၊
သေဂၢသုဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ၊

န ေနာသမံ အတၱိတထာဂေတန၊
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု”

🍃 ေလာကမွာ ရတနာေတြရွိတဲ့အထဲမွာ ဘုရားရတနာဟာအျမတ္ဆုံးျဖစ္တယ္၊ တရားရတနာဟာအျမတ္ဆုံးျဖစ္တယ္၊ သံဃာရတနာဟာအျမတ္ဆုံးျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို သစၥာဆိုၿပီးေတာ့ ေဘးရန္အႏၲရာယ္ကလြတ္ကင္းေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြျပဳၾကပါလို႔တိုက္တြန္းႏွိုးေဆာ္ရင္း ဩဝါဒစကားကို နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။

🍃တပည့္ ယုဇနဥာဏီ

ျပန္လည္ ေရးသားပူေဇာ္ကုသိုလ္ျပဳပါသည္။
၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ (၁၅) ရက္။
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ (၂၃) ရက္။
၂၃-၀၃-၂၀၂၀

Transcribed by Yuzana Nyani
Credit Ashin Viri Ya & ခ်မ္းေျမ့

#AshinNandamalabhivamsa
www.drnandamalabhivamsa.com.mm
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏