မ တ္္ (၂၃) ရက္္ အထိ (COVID- 19) ေရာဂါ သည္္ ကမၻာ့ နိုင္ငံႏွင့္္ နယ္ေျမ ေပါင္း (၁၉၂) ခုသို႔ ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ့ခဲ့ၿပီး အာရွတိုက္ တြင္ နိုင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမေပါင္း ၅၁ ခုရွိသည့္အနက္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိရျခင္း မရွိသည့္နိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာအပါအဝင္ ခုနစ္ခုသာ က်န္ ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ က်န္ေျခာက္နိုင္ငံမွာ လာအို၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ယီမင္၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ တာမင္နစၥတန္ႏွင့္ ယူေအအီးတို႔ ျဖစ္ၾက သည္။

COVID- 19 ကူးစက္ပ်ံ ႕ႏွံ့မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့ သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့မႈ ဒုတိယလွိုင္းအား စိုးရိမ္မႈ ျမင့္တက္ေနစဥ္ ၾသစေၾတးလ်၏ ဘြန္ဒီက မ္းေျခမွသည္ နယူးေဒလီ၏ လမ္းမ်ားအထိ အာရွတစ္ဝန္းတြင္ အစိုးရမ်ားက ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ့မႈအား ဟန႔္တားရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။

ထိုေဒသတြင္း၌ ကူးစက္ မႈ ၉၅၀၀၀ ကို ေက်ာ္သြားခဲ့ၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္း ကူးစက္မႈမ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန႔္ ရွိလာခ်ိန္တြင္ အာရွနိုင္ငံအမ်ား အျပားက ခရီးသြားလာျခင္း ကန႔္သတ္မႈမ်ားအား တင္းက်ပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့မႈ ပထမဆုံးျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္၏ ျပင္ပတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ အာရွေဒသ၌ ကူးစက္မႈအမ်ားဆုံးနိုင္ငံျဖစ္သည္။

ထိုင္းတြင္ မတ္္ ၂၂ အ ထိ ကူးစက္မႈမ်ား သုံးပုံတစ္ပုံခန႔္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ကူးစက္မႈ ၆၀၀ နီးပါးအထိ ရွိလာခဲ့သည္။အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ ခံရသူမ်ားအား ကုသေပးသည့္ ဆရာဝန္သုံးဦးလည္း ေသဆုံးခဲ့ရာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္းသည္ မတ္ ၂၂ အထိ ၅၀ နီးပါး ႏွင့္ အတည္ျပဳလူ နာ ၅၂၀ နီးပါးရွိခဲ့သည္။

နိုင္ငံျခားသား မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ မဟုတ္သူမ်ားအား ဝင္ေရာက္မႈအား ပိတ္ပင္ခဲ့သည့္ ၾသစေၾတးလ်ကလည္း နိုင္ငံထဲ၌ ကူးစက္မႈ ၁၃၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ လာခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံသားမ်ားအား ျပည္တြင္း၌ ခရီးသြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္လည္း ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ့မႈ အား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္အတြက္ ပါကစၥတန္က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားအား ဆိုင္းငံ့ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ဒုတိယ အထူထပ္ဆုံး ျပည္နယ္ဆင္းတြင္ ပိတ္ဆို႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ မတ္ ၂၂ ညသန္းေခါင္တြင္ သက္ဝင္ခဲ့သည္။

ကူးစက္မႈ ဒုတိယလွိုႈင္း

ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ မႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရေသာနိုင္ငံမ်ားသို႔ နိုင္ငံသားမ်ားက ေနရပ္ျပန္လာခ်ိန္တြင္ ကူးစက္မႈ ဒုတိယလွိုင္းကို တုံ႔ျပန္ရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။စင္ကာပူတြင္ ျပည္ပမွျပန္လာသူမ်ား၏ ကူးစက္မႈ စုစုေပါင္း ၄၅၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကာလတိုလည္ပတ္သူမ်ားအား ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေဒသခံမ်ားက ျပန္ဝင္လာစဥ္ ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္တြင္ ကူးစက္မႈႏွစ္ဆနီးပါး ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

မေလးရွားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေ သာ ကူးစက္မႈအားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာလ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ နိုင္ငံတကာ အစၥလာမၼစ္အခမ္းအ နားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနခဲ့ၿပီး ထိုအခမ္းအနားတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားသည္ စင္ကာပူႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားသို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဗိုင္းရပ္စ္္ ကူးစက္ခံထားရသည္။ ကူးစက္မႈ ၈၀ ေက်ာ္ရွိေသာ သီရိလကၤာတြင္နိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခု၌ ဗိုင္းရပ္စ္္ ကူးစက္မႈကိုဟန႔္တားရန္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕မႈအား ပိတ္ပင္ခဲ့သည္္။

crd:Eleven media