(၁) ျမန္မာျပည္ မွာ COVID-19 ဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားထဲမွာ စျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားပါတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ားစုဟာ က်န္းမာေရးဗဟုသုတထက္ ဝင္ေငြရွာၾကသူေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ COVID-19 ကာကြယ္မွုလုပ္ေဆာင္နိုင္ေခ်နည္းပါတယ္။ COVID-19 ကူးစက္ခံရမွု အမ်ားစုဟာ တုတ္ေကြးနဲ႔တူတာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ COVID-19 ကူးစက္ခံရမွန္းသိနိုင္ဖို႔ခက္ပါတယ္။ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းေၾကာက္သူေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာကလည္း ဖမ္းမိဖို႔ခက္ပါလိမ့္မည္။

(၂) နိုင္ငံတိုင္း စီးပြားေရးက်ခ်ိန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အလုပ္ေတြပိတ္လို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ ျမန္မာျပည္ျပန္ဝင္တဲ့အခါ COVID-19 ကူးစက္မွု တတိယလွိုင္းအသြင္စနိုင္ပါတယ္။ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားစုက ခံနိုင္ရည္ရွိတဲ့လူငယ္ႏွင့္ လူလတ္ပိုင္းေတြပါ။ COVID-19 ကူးစက္ခံရလည္း ခံနိုင္ရည္ရွိမည့္သူေတြပါ။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြျပန္လာမည့္အိမ္မွာ ေနၾကသူေတြက သက္ႀကီးအရြယ္မိဘေတြပါ။ ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္ဖို႔ခက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကူးစက္မွုဆိုးက်ိဳးကို နယ္ကစၿပီး ျမင္ရဖို႔မ်ားပါတယ္။

(၃) ကူးစက္မွုကို တားနိုင္ဖို႔ နယ္စပ္ဂိတ္က အဓိကက်ေကာင္းက်နိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလြယ္လမ္းဆိုတာရွိတတ္တာေၾကာင့္ နယ္စပ္ဂိတ္ပိတ္ဆို႔မွုက ထင္သေလာက္အရာေရာက္လိမ့္မည္လို႔ မယူဆပါ။ နယ္စပ္ဂိတ္မွာၾကပ္မတ္ေနရင္း ျမန္မာျပည္ျပန္ဝင္လာတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကို COVID-19 ကူးစက္မွုအေၾကာင္း သိေအာင္ပညာေပးဖိူ႔ ပိုအေရးႀကီးပါလိမ့္မည္။ COVID-19 ကူးစက္မွုအေၾကာင္း ရြာေတြပါမက်န္ ေအာက္​ေျခအထိသိဖို႔ ဒီစာဖတ္ေနသူအားလုံးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ COVID-19 အေၾကာင္း သိေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ နီးစပ္ရာကို ျဖန႔္ေဝပါ။ COVID-19 ကူးစက္မွုအေၾကာင္း နယ္စပ္အထိသိေအာင္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္တားဆီးပါ။

(၄) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က လူေနထူထပ္ပါတယ္။ CCTV ႏွင့္ တူတဲ့ လူေတြလည္းမ်ားပါတယ္။ အိမ္ထဲမွာခိုးေနတဲ တ႐ုတ္ကိုေတာင္ ရေအာင္သတင္းေပၾကတာ COVID-19 သံသယလူနာေတြျမန္ျမန္ရွာေတြ႕နိုင္ေခ်မ်ားပါတယ္။ နယ္ဘက္မွာေတာ့ ရန္ကုန္လို မဟုတ္လို႔ ပိုသတိထားရပါလိမ့္မည္။

(၅) ” ရန္ကုန္မွာ COVID-19 တစ္ေယာင္ေတြ႕လၽွင္ နယ္စပ္မွာ ၁၀၀ ေလာက္ေတာ့မွန္းထားၾက” ေပါ့ လို႔ မနက္က ဆရာဝန္ေတြညီေလးေတြကို စကာူအျဖစ္ေျပာလိုက္ပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာသလို မျဖစ္လာပါေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ျဖစ္လာခဲ့လည္း လက္တြဲတိုက္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ ……Dr.PHYO MAUNG MAUNG