ကို ရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ က.ည.န ႐ုံးမ်ားတြင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေျဖဆိုျခင္းအား မတ္လ ၂၃ ရက္မွ စတင္ကာ ယာယီရပ္နား သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

လူစုလူေဝး နည္းပါးရန္အတြက္ က.ည.န တြင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ေျဖဆိုသည့္ ဦးေရအား ေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထား ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီး႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ တစ္နိုင္ငံလုံးရွိ က.ည.န မ်ားတြင္ ဖြင့္သည့္ ယာဥ္ေမာင္လိုင္စင္ လိုင္စင္ေျဖဆိုျခင္း ႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ားအား ရပ္နားရန္ ညြန္ၾကားလာျခင္းေၾကာင့္ ယာယီ ရပ္ဆိုင္း သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ဒီလုပ္ငန္းေတြက လူစုလူေဝးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရတာဆိုေတာ့ ကူးစက္ခံရမယ္ဆိုလို႔ တစ္နိုင္ငံလုံးက က.ည.န ေတြမွာ ပိတ္လိုက္ တာပါ။ ရန္ကုန္မွာ ပထမက လူဦးေရေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လုပ္ထားတာ။ ညႊန္ၾကားစာက ထြက္လာတာေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ရတာပါ။ ေရာဂါႀကီး ကင္းစင္သြားမွ ျပန္လုပ္ေပးမယ္”ဟု ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(ျမင္သာ) ရန္ကုန္တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦး သိန္းထြဋ္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ ယာဥ္သက္တမ္းတိုးလာေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာသူမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ စာေတြ႔ ေျဖဆိုျခင္းအား ျမင္သာ(က.ည.န)႐ုံး တြင္ေျဖဆိုရၿပီး ေအာင္ျမင္ပါက ရြာသာႀကီး(က.ည.န)႐ုံးတြင္ လက္ေတြ႕ေမာင္းႏွင္မႈကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။