ထို င္းႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားအားလုံးကို သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း (facility quarantine) ကို မျဖစ္ႏိုင္ဟု က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယေန႔၊ ညေန (၅း၃၀) နာရီတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္ (၄)၊ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုအဆင့္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး (၃၈/၂၀၂၀) တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားအျပားသည္ ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ေရာဂါဝင္ေရာက္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်သည္ ပိုမိုျမင့္မားလာပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ားသည္ အလြန္မ်ားျပားသျဖင့္ ၎တို႔အား သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း (facility quarantine) ကိုေဆာင္႐ြက္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ေနအိမ္မ်ားတြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း (home quarantine) ကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာဆိုသည္။

Home Quarantine အတြက္ ထိုင္းမွ ျပန္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို အသိစိတ္ဓာတ္ရွိစြာျဖင့္ တိက်စြာလိုက္နာကာ (၁၄) ရက္တာကာလအထိ ေနအိမ္တြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္ေနထိုင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ရွိပါက ခ်က္ခ်င္းသိရွိကာ လ်င္ျမန္စြာကုသမႈေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို ေရာဂါမကူးစက္ေစရန္ ထိေရာက္စြာ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၎တို႔အား ေသခ်ာစြာေျပာၾကားအသိေပးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနအိမ္မ်ားတြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ မျဖစ္မေနသတင္းေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္၀င္လာသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကိုလည္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုထားသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ဂိတ္ျဖစ္သည့္ ျမ၀တီ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအမွတ္(၂)တြင္ ယေန႔ ျမန္မာေ႐ြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား(၄၀၀၀) ခန္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေခတ္သစ္