မ တ္ ၂၂။ ။ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ရွိမရွိကို အခ်ိန္ ၄၅ မိနစ္ဝန္းက်င္အတြင္း အျမန္ စမ္းသပ္သိရွိနိုင္မည့္ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္မႈ စမ္းသပ္မႈစနစ္တစ္ခုကို အေမရိကန္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲမႈဌာန (FDA) က တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးလိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါ စမ္းသပ္မႈ၏ တီထြင္ဖန္တီးသူျဖစ္သည့္ ကယ္လီဖိုးနီးယားအေျခစိုက္ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္ေရး ကုမၸဏီ Cepheid က မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ယခု စမ္းသပ္မႈစနစ္ အေရးေပၚ အသုံးျပဳေရး ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္ရပ္ကို FDA ဘက္က ထုတ္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Cepheid က ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကို ၄၅ မိနစ္အတြင္း အျမန္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈ စနစ္ကို အဓိကအားျဖင့္ ေဆး႐ုံမ်ား၊ အေရးေပၚ အခန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသြားေစမည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လာမည့္အပတ္ထဲတြင္ ယင္း စမ္းသပ္မႈ စနစ္ ကိရိယာမ်ားကို ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ စတင္ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ကုမၸဏီဘက္က စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ စစ္ေဆးမႈ စနစ္အရ ေဆးစစ္နမူနာမ်ားကို ဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ ေပးပို႔ေနရၿပီး အေျဖရလဒ္သိရရန္ ရက္ခ်ီ ၾကာျမင့္နိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ယခု COVID-19 ဗိုင္းရပ္စ္ ရွိမရွိ သိရရန္ စမ္းသပ္မႈစနစ္ကို ကမၻာတဝန္းရွိ Cepheid ၏ automated GeneXpert systems စက္ေပါင္း ၂၃,၀၀၀ တြင္ လည္ပတ္အသုံးျပဳနိုင္ရန္ ဖန္တီးထားသည္ဟု ကုမၸဏီက ေျပာသည္။

ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ယင္းကုမၸဏီက ထပ္မံထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေပ။ထို႔ျပင္ ယခုစမ္းသပ္မႈ၏ ကုန္က်စရိတ္ မည္မၽွ ရွိသလဲ ဆိုသည္ကိုလည္း ကုမၸဏီဘက္က ေျပာဆိုျခင္းမရွိေပ။

ယခု စနစ္မ်ားအရ အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ စမ္းသပ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးတလည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားစရာ မလိုဘဲ ၂၄ နာရီစလုံး ေကာင္းေကာင္း လည္ပတ္နိုင္သည္ဟု Cepheid ၏ ဥကၠဌ Warren Kocmond က ေျပာသြားသည္။

Crd:မဇၥ်ိမ