ကမာၻ တြင္ က်ေရာက္ေနသည့္ ကို႐ိုနာ ကပ္ေရာဂါသည္ သစၥာေမတၱာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မျဖစ္ပြားပဲ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြႀကိဳ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာသည္။

မတ္လ ၁၉ရက္ေန႔ ေနလည္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မည္သည့္သက္ေရာက္မႈရ်ိသနည္း မည္ကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ထားသနည္းဟု ေမးျမန္းမႈ အေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ မဲလက္မွတ္မ်ားကို အျဖဴေရာင္ သုံးမည္ျဖစ္ကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအသုံးစာရိတ္အတြက္ ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၅၀ ခန႔္ အသုံးျပဳေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ဦး ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အေျခခံ မဲ စာရင္ေကာက္ခံထားမႈ အေျခအေန အရ ျပည္တြင္းတြင္ မဲေပးခြင့္ ရွိသူ အေရအတြက္ သည္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ ၏ စာရင္းအရ ၃၇ သန္း ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္က်င္းပမည္ကို အတိအက် ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ယခင္ကက်င္းပခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားနည္းတူ က်င္းပမည္ ဟုသာ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာသည္။

မဇၨ်ိမ