ျမ ဝတီနယ္စပ္က ေလွဂိတ္ေတြ ပိတ္လိုက္တဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပသာနာကစၿပီ။ ယေန႔ ေလွဂိတ္မ်ား ရုတ္တရတ္ ပိတ္မည္ကို ႀကိဳမသိလို႔ ထိုင္းဘက္ျခမ္း ကမ္းနဖူးမွာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ျမဝတီဘက္ျခမ္း ျပန္ဝင္ဖို႔ အခက္ေတြ႔ကုန္ပါၿပီ။ အမ်ားစုက ေန႔ခ်င္းျပန္ ေန႔စား ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ မ်ားပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ဆို ေသာင္းရင္းျမစ္ထဲက အရဲစြန္႔ ျဖတ္ကူးၿပီး ျပန္ေနရတဲ႔အဆင္႔ ေရာက္ေနပါၿပီဗ်ာ။ တာဝန္ရိွသူမ်ား တခုခုေတာ႔ အျမန္ဆုံး စီစဥ္ေပးသင္႔ပါတယ္။

ယိုဒယားဖက္ကမ္းမွ ျပည္သူမ်ား

ျမစ္ထဲျဖတ္ကူးၾကသူမ်ား

Zin Moe