ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်ဳပ္လုပ္ ထားသည့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရး စံသတ္မွတ္ဝတ္စုံ အထည္ ၈ ေသာင္းခန္႔ကိုသယ္ယူရန္ ေတာင္ ကိုရီးယား စစ္တပ္ကေလယာဥ္ ႏွစ္စီးေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း Yonhap News Agency က သတင္းေဖာ္ျပ သည္။ေလတပ္၏ C-130J အမ်ိဳး အစား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေလ ယာဥ္ႏွစ္စီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေစ လႊတ္ထားေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီး ယား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက မတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ေတာင္ကို ရီးယားကုမၸဏီတစ္ခုက တာဝန္ ယူခ်ဳပ္လုပ္ထားသည့္ ေရာဂါကာ ကြယ္ေရးဝတ္စုံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားကို အဆိုပါေလယာဥ္ ႀကီးမ်ားျဖင့္ သယ္ယူမည္ျဖစ္ သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရ သည္ COVID-19 ကူးစက္ျမန္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ တားဆီး တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳ မည့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရး ဝတ္စုံ ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း စုစုေပါင္း သုံးသိန္းခြဲခန္႔ကို ယင္းကုမၸဏီထံ မွ မွာယူထားေၾကာင္းလည္း သိရ သည္။ ကုမၸဏီထံမွ မွာယူထား သည့္ ပစၥည္းအမ်ားစုကို ေတာင္ ကိုရီးယားသို႔ တင္ပို႔ထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္ သည္။

ယခု ေလယာဥ္ ႏွစ္စီးကမူ အဝယ္စာရင္း၏ ေနာက္ဆုံးလက္ က်န္ပစၥည္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ သယ္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ တြင္းတြင္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ ေနသည့္အေျခအေနေၾကာင့္ ကာ ကြယ္ေရးဝတ္စုံႏွင့္ အသုံးအ ေဆာင္မ်ားကို စစ္တပ္ေလယာဥ္ မ်ားအသုံးျပဳၿပီး အျမန္ဆုံးသယ္ ယူႏိုင္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရ က ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ မၾကာေသးမီ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈမ်ား ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္၌ အေျခအေနတည္ၿငိမ္စျပဳလာၿပီ ျဖစ္သည္။ မတ္လ ၁၈ရက္ထိ စာရင္းမ်ားအရေတာင္ ကိုရီးယား၌ လူေပါင္း ၈,၄၀၀ ေက်ာ္ ကူးစက္ခံခဲ့ရၿပီး ေသဆုံးသူ ၈၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈဟန္႔တား ရန္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေဆးဝါးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ထုတ္လုပ္ေစၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္သယ္ယူ ျခင္းမွာ ေတာင္ကိုရီးယားတစ္ ႏိုင္ငံတည္းမဟုတ္ေခ်။ ဂ်ပန္ အစိုးရကလည္း ျပန္လည္သန္႔စင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ႏွာေခါင္းစည္း မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဂ်ပန္စက္႐ံုမွထုတ္လုပ္ေသာ ႏွာ ေခါင္းစည္းမ်ား ဝယ္ယူတင္သြင္း ေနေၾကာင္း NHK သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ ကနဦးအဆင့္အေန ျဖင့္ သက္ႀကီးေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာမ်ားမွ သူနာျပဳမ်ားအတြက္ ထိုႏွာေခါင္းစည္းမ်ားကို အဓိက အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ COVID -19 ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံ ကိန္းႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ ျပည္ပမွႏွာေခါင္းစည္း အ ေရအတြက္ သန္းႏွစ္ဆယ္မွ်ကို မွာယူထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ေသာ ပထမအသုတ္ႏွာ ေခါင္းစည္း အေရအတြက္ ကိုး ေသာင္းသည္ မတ္လက နာရီတာ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ဂ်ပန္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း တစ္ခုက ခ်ဳပ္ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွာေခါင္း စည္းမ်ား ထည့္ထားသည့္ေသတၱာ မ်ားကို ေလဆိပ္၏ကုန္ေလွာင္႐ုံ တြင္စုပုံထားၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ျဖန႔္ေဝပို႔ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွာ ေခါင္းစည္းမ်ားကို ျပန္လည္သန္႔ စင္ေလွ်ာ္ဖြပ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္ထက္ မကအသုံးျပဳႏိုင္သည္။ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ဂ်ပန္တြင္ႏွာေခါင္းစည္း မ်ား အလုအယက္ဝယ္ယူၿပီး ပစၥည္းျပတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ႀကံဳခဲ့ရသည္။ မတ္လ ၁၈ရက္ ထိ စာရင္းမ်ားအရ ဂ်ပန္တြင္ ကူးစက္ခံရသူ ၉၀၀ နီးပါးရွိခဲ့ၿပီး ၂၉ ဦးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။