တ ရုတ္ႏိုင္ငံ၊ မတ္လ (၁၈)

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရသူမ်ားကို ကုသေပးရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက တီထြင္ခဲ့ေသာ တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆး Avigan ကို အသုံးျပဳရန္ တရားဝင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ေဆးဘက္အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခု၏ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈတြင္ အဆိုပါတုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးက ထိေရာက္မႈရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ဇီဝနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားဗဟိုဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Zhang Xinmin က ေပက်င္းၿမိဳ႕ ေတာ္တြင္ ယမန္ေန႔ကက်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝူဟန္ၿမိဳ႕က ကို႐ိုနာကူးစက္ခံရသူ ၂၈၀ နဲ႔ Shenzhen ၿမိဳ႕က လူနာ ၈၀ အေပၚမွာ ဒီေဆးနဲ႔စမ္းသပ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ဒီေဆးေပးၿပီး တခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ေဆးဝါးမပါပဲ ဒီအတိုင္းေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရာမွာ ဒီေဆးေပးလိုက္တဲ့လူနာေတြဟာ ၄ ရက္ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပန္လည္က်န္းမာလာခဲ့ၿပီး ေဆးမေသာက္ခဲ့တဲ့လူနာေတြကေတာ့ ၁၁ ရက္ၾကာမွ ျပန္လည္က်န္းမာလာခဲ့တယ္ လို႔ သူကဆိုပါတယ္။

Avigan တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးထားသူမ်ား၏ ကိုယ္အပူခ်ိန္မွာ ပုံမွန္အေျခအေနေရာက္ရွိရန္ ပွ်မ္းမွ် ၂ ရက္ခြဲသာ ၾကာျမင္ခဲ့သည္ဟု ဝူဟန္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါကာကြယ္ေဆးမထိုးထားသူမ်ား ကိုယ္အပူခ်ိန္က ပုံမွန္အေျခအေနျပန္ေရာက္ရန္ ၄ ရက္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႕အျပင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသည့္ လူနာမ်ားက ပွ်မ္းမွ် ၄ ဒသမ ၅၇ ရက္အတြင္း ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကို သက္သာေစၿပီး ကာကြယ္ေဆးမထိုးထားသည့္ လူနာမ်ားက ၆ ရက္နီးပါး ၾကာျမင့္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

Avigan တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးမွာ ေဘးပန္းဆိုးက်ိဳးမ်ားမရွိဟု သူကေျပာသည္။ ရွင္းက်န္႔ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္သည့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံသူမ်ားကို ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးၿပီး ပွ်မ္းမွ် ၄ ရက္အၾကာတြင္ သက္သာသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ကာကြယ္ေဆးမထိုးသူမ်ားမွာ ပွ်မ္းမွ် ၁၁ ရက္ၾကာျမင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသူမ်ား၏ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူနာမ်ားတြင္ အဆုတ္အေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္ဟု ဓာတ္မွန္ပုံမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေဆးမထိုးသူမ်ား၏ အဆုတ္အေျခအေနမွာ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာင္းမြန္ လာသည္ဟု စမ္းသပ္မႈက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

Ref – HNK